CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Tisková zpráva: Česká republika se stala členem elitního klubu dárců

Tisková zpráva: Česká republika se stala členem elitního klubu dárců

Praha, 14. května 2013 – Česká republika se dnes stala řádným členem Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci (Development Assistance Committee – DAC) a zařadila se tak mezi 25 nejvyspělejších dárců světa, kteří dohromady poskytují až 95 % veškeré rozvojové pomoci. Po osmnácti letech členství v OECD dochází k symbolickému i k faktickému završení přerodu České republiky z příjemce v dárce rozvojové pomoci. Právě v době vstupu do OECD, v roce 1995, obnovila totiž Česká republika program rozvojové pomoci. V současné době poskytuje ČR na pomoc chudým zemím 0,12 % hrubého národního důchodu.

Česká republika se stává členem prestižního klubu dárců jako vůbec první nová členská země EU. „Rozhodnutí DAC nabídnout ČR plné členství je skvělá zpráva, ocenění toho, že se česká rozvojovka transformovala. Česká rozvojová spolupráce je do značné míry profesionální, přibližujeme se, byť značný kus cesty zůstává, zkušeným dárcovským zemím“, říká Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni.

Plné členství v DAC pro Českou republiku představuje i další nároky na zefektivnění rozvojové spolupráce. „Doufám, že naše členství povede k dalšímu zlepšování poskytované pomoci a systému i způsobu jejího poskytování, v duchu základních principů rozvojové spolupráce“, dodává Šimon Pánek.

Hlavní doporučení OECD/DAC v tomto ohledu se týká tzv. vázané pomoci, tedy pomoci, při které dárci podmiňují realizaci rozvojového projektu nákupem zboží a služeb pouze ze své země. „Smyslem rozvojové spolupráce by neměla být podpora vývozu našeho zboží či služeb“, vysvětluje Jana Miléřová, ředitelka FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. Šimon Pánek oceňuje, že: „české programy a projekty jsou většinou vymýšleny tak, aby skutečně pomáhaly a nikoli sloužily primárně zájmům dárce či realizátorů“. Prvním krokem pro ČR bude zavést sledování vázané pomoci, které do budoucna umožní její omezování.

„Vstupem do DAC, hlavního fóra pro koordinaci mezinárodní rozvojové spolupráce, získává ČR, která byla dosud v pozici pouhého pozorovatele, lepší přístup ke sdíleným mezinárodním zkušenostem a možnost hlasovat a jinak aktivně zasahovat do debaty o budoucnosti rozvojové spolupráce,“ uzavírá Oldřich Pospíšil, předseda správní rady FoRS.

Mezi další země, které zahájily přípravu ke vstupu do DAC nebo o to alespoň projevily zájem, patří v současnosti Slovensko, Slovinsko a Polsko. K poslednímu rozšíření DAC došlo naposledy v březnu letošního roku připojením Islandu.

 

Kontakt

Jana Miléřová, ředitelka FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, jana.milerova@fors.cz, +420 777 756 700

Poznámky pro editory:

  • FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Nyní FoRS sdružuje více než 50 subjektů. Mezi nimi jsou nevládní neziskové organizace, mezinárodní organizace, univerzity a další akademické instituce (www.fors.cz). Předsedou Správní rady FoRS je Oldřich Pospíšil z Charity ČR, místopředsedy jsou Jan Bárta z ADRA a Ondřej Kopečný z Glopolis. Šimon Pánek je členem Správní rady.
  • Letos v dubnu OECD zveřejnila předběžné statistiky rozvojové spolupráce vynakládané členy OECD za rok 2012. Česká publika dle nich vydává na zahraniční rozvojovou spolupráci 219,33 mil. USD, což je cca 4,285 mld. Kč. Statistiky všech zemí OECD jsou k dispozici na http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=TABLE1. Finální statistiky budou však dostupné až v červenci 2013.
  • Splnění kritérií, které byly předpokladem pro vstup ČR do DAC, ověřovala letos v březnu v Praze mise OECD/DAC. Kritéria vstupu do DAC zahrnovala požadavek na dlouhodobě uspokojivý objem poskytované pomoci (nejméně 0,2 procenta podílu na HNP nebo více než 100 mil. USD), existenci vhodné strategie, politik i institucionálního rámce, nastavení kvalitního systému hodnocení a v neposlední řadě i dostatečné kapacity aktivně se práce v DAC účastnit. Mise OECD/DAC ve své zvláštní zprávě, tzv. special review, Českou republiku ke vstupu do DAC jednoznačně doporučila.

 

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS