CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Zadávací řízení FoRS na Výzkum veřejného mínění

Zadávací řízení FoRS na Výzkum veřejného mínění

FoRS vyhlašuje výběrové řízení na Zajištění realizace reporezentativního výzkumu veřejného mínění zaměřeného na postoje občanů v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolurpáce.

Reprezentativní výzkum bude sloužit ke zjištění postojů občanů k humanitární pomoci a zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS), který umožní zadavateli získat aktuální přehled o názorech a povědomí české veřejnosti ve čtyřech oblastech:

  • 1)    Povědomí veřejnosti o nevládních neziskových organizacích (NNO) působících v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci – znalost značky a vnímání role NNO ve srovnání se soukromými firmami.
  • 2)    Postoje k dárcovství a formám finančního přispívání na řešení globálních rozvojových problémů a humanitárních krizí v rozvojových zemích ze strany české veřejnosti.
  • 3)    Povědomí veřejnosti o vládním programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR – postoj k důvodům poskytování ZRS ČR, výši prostředků na ZRS ČR a jejich sektorovému zaměření.
  • 4)    Vnímání globální odpovědnosti a solidarity s rozvojovými zeměmi ze strany české veřejnosti.

Celková maximální cena za celou veřejnou zakázku je 250 000 Kč bez DPH.

Nabídku může uchazeč podat nejpozději do 29. 8. 2013 do 12:00 hodin.

Kontaktní osobou je Jana Miléřová, jana.milerova@fors.cz, 777 756 700.

Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce naleznete zde.

Souhrn všech doposud vznesených otázek a odpovědi naleznete zde.

Protokol z obálkové komise naleznete zde.

Protokol hodnotící komise naleznete zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS