CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Střednědobé vyhodnocení humanitární pomoci 2013

Střednědobé vyhodnocení humanitární pomoci 2013

Ministerstvo zahraničních věcí vydalo střednědobé vyhodnocení, které reflektuje aktuální humanitární potřeby a navrhuje využití zůstatku humanitárního rozpočtu do konce roku.

V návaznosti na Operační strategii humanitární pomoci ČR na rok 2013 bylo zpracováno střednědobé vyhodnocení, které reflektuje aktuální humanitární potřeby a navrhuje využití zůstatku humanitárního rozpočtu do konce roku.

Čerpání humanitárního rozpočtu v lednu – červenci 2013

Na humanitární pomoc pro rok 2013 bylo usnesením vlády z 13. června 2012 vyčleněno celkem 73 mil. Kč. V období od 1. ledna do 31. července 2013 byla schválena pomoc v celkové výši 45.335.000 Kč, tj. 62 %celkového rozpočtu.

Během prvního pololetí 2013 nedošlo k žádné přírodní katastrofě značného rozsahu.V rámci průběžného reagování na okamžité humanitární potřeby tak nebyla poskytnuta žádná pomoc v souvislosti s přírodními katastrofami. V lednu 2013 byla schválena pomoc pro konfliktem postižené obyvatelstvo Mali (3 mil. Kč), v červenci pro oblasti Hondurasu postižené epidemií horečky dengue (2,5 mil. Kč).

Ve shodě s Operační strategií byla během druhého čtvrtletí 2013 schválena pomoc Jemenu a barmským uprchlíkům v Malajsii, která navazovala na humanitární aktivity z předchozího roku 2012.

Ve sledovaném období bylo z humanitárního rozpočtu MZV podpořeno 18 humanitárních projektů ve 25 zemích. Na implementaci schválené humanitární pomoci se podílely ze 61 % české i zahraniční nevládní organizace (ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita ČR, Lékaři bez hranic, Magna Děti v tísni a Omega plus), ze 33 % mezinárodní organizace (ICRC, IOM, UNHCR, UNRWA a WFP), zbývajících 6 % připadá na ZÚ ČR v Bejrútu.

Aktuální humanitární situace ve světě

V současné době největší humanitární prostředky globálně směřují do Sýrie, Jordánska, Libanonu, Iráku a Turecka v souvislosti s dopady syrského konfliktu uvnitř této země i v celém regionu.

Pokud jde o kombinaci komplexních humanitárních problémů a aktuálních konfliktů, nadále velmi vážná a spíše dále se zhoršující situace panuje ve Středoafrické republice, která je zároveň spolu se sousedním Čadem donory opomíjena. V obou těchto zemích je přitom problémem nejen nedostatek prostředků, ale také obtížný přístup ke strádajícím civilistům ve vnitrozemí.

V posledních měsících se však zhoršuje bezpečnostní i humanitární situace takév Somálsku, Jemenu a Súdánu (jak Dárfúr, tak oblasti při hranicích s Jižním Súdánem). Přes značnou politicko-bezpečnostní pozornost zůstává silně podfinancována humanitární pomoc pro Mali a celkově oblast Sahelu.

Humanitární dopady přírodních katastrof a epidemií zůstávají pod vlivem krize v Sýrii rovněž na okraji pozornosti. Donoři postupně opuštějí Haiti, ačkoliv zde přetrvávají naléhavé potřeby jak v oblasti zdravotní péče, zdrojů obživy a sanitace, tak pokud jde o prevenci katastrof i epidemií. Také současná epidemie horečky dengue ve střední Americe je málo sledovaná (ČR na její řešení přispěla prostřednictvím Lékařů bez hranic v Hondurasu).

Naopak nejlépe financovanou výzvou OSN je humanitární program pro Zimbabwe (66 %) –  kde se navíc nenaplnily obavy z možného zhoršení humanitární situace vlivem voleb. Solidně jsou pokrývány humanitární potřeby v Afghánistánu, Jižním Súdánu, Konžské demokratické republice a Palestině (v průměru kolem 55 % v červenci 2013).

Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) ve své analýze za leden – květen 2013 rovněž akcentuje situaci v Sýrii, kde podporuje Syrský arabský Červený půlměsíc (SARC) při poskytování pomoci se snahou o dosah v celé zemi, se zaměřením na vodu, sanitaci, základní zdravotní péči a práci s oběťmi násilí. Přes intenzivní dialog se všemi stranami konfliktu a snahu o zachovávání nestrannosti má ICRC v Sýrii problémy s přístupem do částí země pod kontrolou opozičních sil. ICRC působí také v Libanonu, kde ve spolupráci s libanonským ČK pomáhá uprchlíkům ze Sýrie s přístupem k základním službám (přístřeší, voda, potraviny, zdravotní péče a ochrana).

Z dalších krizových oblastí ICRC upozorňuje na eskalující situaci v súdánském Dárfúru, kde se podílí na ochraně civilního obyvatelstva a snaží se působit na ozbrojené skupiny i vládní úřady, aby respektovaly zásady Mezinárodního humanitárního práva (IHL). Obdobně ICRC působí také v Jižním Súdánu, Konžské demokratické republice a Somálsku.

Koncem května ICRC pozastavil v důsledku teroristického útoku proti sídlu mise v Jalalabádu své mnohaleté působení v Afghánistánu, zaměřené na prosazování zásad IHL, na práci s vězni a oběťmi násilí.

Návrh čerpání humanitárního rozpočtu do konce roku 2013

Z výše popsané humanitární situace ve světě i dosavadního čerpání humanitárního rozpočtu MZV vyplývá, v návaznosti na schválenou Operační strategii, několik priorit pro financování humanitární pomoci do konce roku 2013:

1)      průběžné sledování humanitární situace v Sýrii a celém regionu (navýšení dotačních projektů na základě obdržených žádostí, případné další příspěvky na pomoc uvnitř Sýrie i v sousedních zemích);

2)      příspěvek na podfinancované a z hlediska humanitárních potřeb naléhavé výzvy OSN a ICRC (Středoafrická republika, Čad, Somálsko, Súdán) + každoroční příspěvek pro CERF a OCHA;

3)      případná návazná pomoc v Sahelu/Mali a v zemích Afrického rohu s cílem posilovat odolnost vůči katastrofám i konfliktům v regionálním kontextu (v rámci Akčního plánu EU k odolnosti);

4)      naplnění závazku v oblasti potravinové pomoci, nejspíše ve spolupráci s WFP.

Celou zprávu naleznete zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS