CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Výběrové řízení na dotační projekty na rok 2014: Česko-polské fórum

Výběrové řízení na dotační projekty na rok 2014: Česko-polské fórum

„Podle platných Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, přijatých usnesením vlády č. 685 z 11. 9. 2013, MZV ČR vyhlásilo dne 19. 9. 2013 výběrové dotační řízení na webu Česko-polského fóra. Lhůta pro podávání návrhů projektů byla stanovena do 11. října 2013.“

Podpořit lze pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2014.
Příklady vhodných aktivit:
  • společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí,
  • vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference,
  • společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů,
  • společné projekty a výměnné programy škol všech druhů (kromě 1. stupně ZŠ),
  • společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je hlavní partner z Polska,
  • společné projekty obcí a krajů.

O dotace na česko-polské projekty v rámci Česko-polského fóra se mohou ucházet: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, územní samosprávné celky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, církevní právnické osoby a zájmová sdružení právnických osob.Příjem přihlášek končí dne 11. října 2013  v 16.00 hod.Výsledky budou zveřejněny do konce roku 2013 na stránkách www.mzv.cz/cesko-polske_forum.Celková výše dotačního titulu je 2 500 000,- Kč.

Kontakt: Odbor veřejné diplomacie MZV ČR, 224 182 648. Dokumenty pro podání žádosti naleznete zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS