CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Zprávy z OSN

Zprávy z OSN

V pořadí 68. zasedání Valného shromáždění zahájilo 17. září v New Yorku. V úterý 24. září začala výroční Všeobecná rozprava, na které nejvyšší představitelé států a vlád prezentují stanoviska k mezinárodním otázkám. Jedním z klíčových témat letošního Valného shromáždění je podpora úspěšné finalizace projektu tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) a projednávání rozvojové agendy, která bude následovat po roce 2015, kdy budou MDGs ukončeny. V příštích dnech se v New Yorku i jiných částech světa uskuteční řada zásadních setkání a jednání. Připravili jsme pro vás přehled alespoň těch nejdůležitějších. 

Zpráva OSN: Důstojný život pro všechny  

Ve středu 25. září představí generální tajemník OSN Valnému shromáždění zprávu „A Life of Dignity for All: accelerating progress towards the Millennium Development Goals and advancing the United Nations development agenda beyond 2015″. Zpráva byla vydána jako oficiální dokument již v srpnu. Je k dispozici on-line na portálu MDGs ( www.un.org/millenniumgoals ) v šesti jazycích. 

Link na anglickou verzi: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/202 

K dispozici je také shrnutí zprávy: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/SG_Report_MDG_EN.pdf 

 

Tiskové materiály  

Na internetu je ke stažení „MDG press kit“, který obsahuje infolisty ke každému z osmi Rozvojových cílů tisíciletí. Ke stažení je též infografika MDGs.

http://www.un.org/millenniumgoals  

 

Festival globálních občanů v New Yorku (28. září) 

OSN ve spolupráci s Global Poverty Project připravili na sobotu 28. září koncert v newyorském Central Parku. Koncert Stevie Wondera, Kings of Leon, Alicie Keys a Johna Mayera bude živě přenášet OSN prostřednictvím svého videokanálu. Během akce promluví k návštěvníkům šéf OSN Pan Ki-mun na podporu splnění MDGs. Stránky festivalu: http://festival.globalcitizen.orgWebcast OSN: http://webtv.un.org/

Mezinárodní úmluvy  

V rámci úvodní schůze 68. Valného shromáždění proběhne i každoroční akce „Treaty Event“ (30. září – 1. října), během níž mají členské státy příležitost připojit se k mezinárodním úmluvám, které jsou uloženy u generálního tajemníka OSN. Celkem je to 550 mezinárodních smluv. Letošní akce se zaměří na podporu Úmluvy o právech dítěte a jejích opčních protokolů. Zatímco Úmluva samotná je nejrozšířenější úmluvou o lidských právech (připojilo se všech 193 členských států), opční protokoly se zatím nedočkaly univerzálního přijetí (152, resp. 163 podpisů).

Dialog Valného shromáždění o mezinárodní migraci a rozvoji (3.-4. října)  

Valné shromáždění uspořádá zvláštní setkání na vysoké úrovni o mezinárodní migraci a rozvoji v sídle OSN. 

Více informací: http://www.un.org/esa/population/meetings/HLD2013/mainhld2013.html

   

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS