CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Mezinárodní den za odstranění chudoby

Mezinárodní den za odstranění chudoby

Mezinárodní den za odstranění chudoby si připomínáme každoročně 17. října od roku 1993. Valné shromáždění OSN ho vyhlásilo za účelem zvyšování povědomí o potřebě odstranit ve všech zemích bídu a nedostatek. Potírání chudoby je jedním z hlavních Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) i rozvojové agendy po roce 2015. Lidé žijící v chudobě mohou být našimi hlavními partnery při řešení všech rozvojových problémů, jimiž se zabýváme.

Poselství generálního tajemníka OSN:

Letošní Mezinárodní den za odstranění chudoby si připomínáme v situaci, kdy se mezinárodní společenství snaží znásobit úsilí o splnění MDGs a zformulovat cíle pro období po roce 2015. Odstranění chudoby musí být v této nové agendě stanoveno jako nejvyšší priorita. Základem se pak musí stát udržitelný rozvoj. Jen ten je totiž cestou k vymýcení chudoby. 

 Máme před sebou hodně práce. Míra chudoby ve světě se sice výrazně snížila, výsledky jsou ale nerovnoměrné. Ve světě stále ještě žijí 1,2 miliardy lidí v extrémní chudobě. Příliš velký počet lidí, především žen a dívek, stále nemá přístup k odpovídající lékařské péči a hygienickým zařízením, ke kvalitnímu vzdělání ani důstojnému bydlení. Příliš mnoho mladých lidí nemá práci ani schopnosti, které by jim umožňovaly vyhovět nárokům trhu práce. Vzrůstající nerovnost v chudých i v bohatých státech je živnou půdou pro vyloučení z ekonomických, společenských i politických kruhů. Víme už také, že důsledky změny klimatu a snižující se biodiverzita dopadají nejvíce na ty nejchudší. Potřebujeme proto silné a vnímavé instituce. 

Musíme více naslouchat těm, kteří často zůstávají nevyslyšeni: chudým, seniorům, lidem s postižením, nezaměstnaným, migrantům i příslušníkům menšin. Musíme podpořit jejich snahu vymanit se z chudoby a vybudovat lepší život pro sebe a své rodiny.

Máme-li pro všechny vytvořit budoucnost, jakou chceme, musíme lidem na okraji společnosti věnovat více pozornosti. V letošním roce zahájila Organizace spojených národů dosud nevídanou globální debatu o tom, v jakém světě lidé chtějí žít. V tomto dialogu musíme pokračovat. Jeho cílem je aktivní a smysluplné začlenění chudých do života většiny. Společně můžeme vytvořit svět, v němž mohou všichni žít důstojně.

Více informací: 

  http://www.un.org/en/events/povertyday/  

Rozvojové cíle tisíciletí: 

  http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml  

 Výsledky globálního průzkumu veřejného mínění o prioritách lidí (My World 2015) 

  http://www.myworld2015.org/?page=results  

(zúčastnilo se zatím 1,2 milionu lidí ze 194 států, z České republiky hlasovalo 428 lidí)

 

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS