CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Setkání k efektivnosti v Mexiku

Setkání k efektivnosti v Mexiku

Setkání na vysoké úrovni Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci (HLM GPEDC) přivedlo do Mexika přes 1500 účastníků ze 130 zemí, aby dva roky po fóru v Pusanu posunuli dále agendu efektivního rozvoje. Mezi účastníky byli zástupci rozvojových zemí, tradiční i noví poskytovatelé pomoci, politici i lídři ze soukromých firem.

Mezi hlavní výzvy setkání patřilo ukotvení globálního partnerství v agendě pro období po roce 2015 a inkluzivní partnerství pro rozvoj. Důležitou agendou byla i otázka úniku kapitálu a zlepšení výběru daní v rozvojových zemích. Slovy Ngozi Okonjo-Iweala, spolupředsedy Globálního partnerství a ministra financí Nigérie: „Afrika přichází ročně o zhruba 50 miliard dolarů kvůli daňovým únikům, podnikání na černo a korupci“

Neméně důležitými body programu byly vzájemná kooperace a sdílení zkušeností mezi všemi aktéry rozvojové spolupráce. Kromě tradiční spolupráce rozvinutých a rozvojových zemí se hodně hovořilo o spolupráci na úrovni „jih-jih“ tedy mezi rozvojovými zeměmi navzájem.

Výsledkem setkání je celkem 38 nových iniciativ a hlavně společné komuniké, které bylo přijato všemi delegáty.

CPDE (Globální platforma organizací občanské společnosti pro efektivnost rozvoje) nepovažuje výsledné komuniké za dostačující nástroj pro zvýšení efektivnosti rozvoje a požaduje větší závazky. Podle CPDE Globální partnerství v Mexiku nepředstavilo žádný konkrétní plán, jak dosáhnout ustanovených ambiciózních cílů na poli efektivnosti rozvoje. Spolupředseda platformy CPDE Tony Tujan přímo řekl, že sice vítá závazky na snižování chudoby, odvázání pomoci a zlepšení ve vybírání daní, ale že se nejedná o nic nového. Kromě jiného CPDE poukazuje na to, že je potřeba dát větší prostor organizacím občanské společnosti a více se zaměřit na lidská práva.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS