CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Poskytnutí novinářského příspěvku

Poskytnutí novinářského příspěvku

Poskytnutí novinářského příspěvku na neformální pracovní cestu do rozvojové země

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci poskytne novinářský grant ve výši 25 000 CZK za účelem neformální pracovní cesty do vybrané rozvojové země s cílem zvyšování povědomí české veřejnosti o globálních souvislostech a rozvoji.

Součástí nabídky je:

  • informační příprava na neformální pracovní cestu do rozvojové země zabezpečená FoRS,
  • samotná cesta do rozvojové země, během které může novinář navštívit místní organizace, probíhající rozvojové projekty a získat přehled o aktuálních rozvojových tématech a výzvách, kterým daná země čelí,
  • vyhodnocení cesty po návratu,
  • spolupráce novináře s FoRS po návratu (účast na diskuzích, seminářích, přípravě informačních materiálů apod.).

Nabídka je určená novinářům a dokumentaristům z tištěných a rozhlasových médií.

Termín konání cesty: červenec-listopad 2014

Cílové země: Etiopie, Kambodža, Vietnam, Mongolsko, Moldavsko, Gruzie, Jemen, Angola, Zambie, případně další rozvojové země

Tematické zaměření cesty a výstupů: především zemědělství a potravinová bezpečnost, migrace, dále pak pracovní podmínky a důstojná práce, klimatické změny a energetická chudoba (případně další).

Cílem mediálních výstupů je poukázat na globální propojenost současného světa a možné negativní dopady jednotlivých evropských/českých politik na možnosti chudých lidí z rozvojových zemí vymanit se z chudoby. (Např. negativní dopady Společné evropské zemědělské politiky (CAP) na drobné farmáře z rozvojových zemí, negativní dopady velkoplošného zabírání půdy pro pěstování biopaliv pro EU na potravinovou soběstačnost/bezpečnost rozvojových zemí, negativní dopady nedostatečně ošetřené společenské a environmentální odpovědnosti evropských/českých firem vyrábějících produkty každodenní spotřeby či pěstující zemědělské plodiny v rozvojových zemích na životní podmínky tamějších lidí apod.).

Financování: FoRS poskytne novináři příspěvek ve výši 25 000 CZK na spolufinancování výdajů bezprostředně spojených s novinářskou cestou. FoRS se nebude podílet na nákladech spojených s přípravou a uveřejněním mediálních výstupů.

Výstupy: Novinář se zaváže připravit a uveřejnit nejméně 5 mediálních výstupů (články, reportáže, rozhovory, prezentace apod.) do dodatečně domluveného data –  v závislosti od termínu konání cesty avšak nejpozději do 31. prosince 2014, přičemž aspoň dva výstupy musí být publikovány v celostátních médiích. Výstupy je možné publikovat i během pobytu novináře v cílové zemi.

Přihlašování: V případě zájmu prosím pošlete do 22. června na: adela.stiborova@fors.cz Váš životopis, stručný motivační dopis a ukázku Vámi publikovaných prací na téma rozvojové spolupráce nebo téma, na které se plánujete zaměřit během novinářské cesty. V motivačním dopise prosím uveďte Vaší motivaci pro uskutečnění novinářské cesty, jaké jsou Vaše jazykové a jiné předpoklady pro úspěšný průběh cesty, návrh tématu, který máte zájem v cílové zemi pokrýt, seznam médií, ve kterých zveřejníte Vámi připravené výstupy cesty.

Pro bližší informace prosím kontaktujte Adélu Stiborovou na: adela.stiborova@fors.cz (777 273 909).

Kontakt:

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: +420 222 522 480

Informace o platformě FoRS:

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, je platformou českých nevládních neziskových organizací a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. FoRS je zakládajícím členem Evropské konfederace nevládních neziskových organizací pro rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc CONCORD. Nyní sdružuje cca 50 nevládních neziskových organizací, mezinárodních organizací, univerzit a dalších institucí. www.fors.cz

 

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS