CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Nový grantový program START

Nový grantový program START

Nový grantový program s názvem „START – Danube Region Project Fund“ byl vytvořen za účelem financování projektů v rámci Strategie EU pro Podunají (  http://podunajskastrategie.webnode.cz ), a to ve všech prioritních oblastech této strategie. START se zaměřuje zejména na financování malých makro-regionálních projektů s menším rozpočtem, nebo na částečné financování projektů větších. Poskytuje předfinancování pro rozvoj a implementaci projektů, což by mělo umožnit realizovat projekty zejména menším organizacím s omezenými finančními prostředky. Žadatelem může být veřejná nebo soukromá organizace či instituce v České republice, která má zájem realizovat mezinárodní projekt v některé z prioritních oblastí Strategie EU pro Podunají.

V rámci této výzvy je možné žádat o grant ve výši 10.000 – 40.000 EUR na projekt, přičemž je nutná alespoň 10% finanční spoluúčast žadatele.

Přihlášky bude možné podávat online ve dnech 15. – 17. září 2014. Odkaz na příslušnou webovou stránku je uveden na první straně přiložené přihlášky. Projektové žádosti se přijímají v anglickém jazyce.

Více informací je k dispozici v níže přiložených dokumentech a na webových stránkách zde.

START Guidelines for Applicants – first call

Fact Sheet-START_First callSTART

Application form – first call

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS