CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Nová studie – humanitární pomoc

Nová studie – humanitární pomoc

TRIALOG zveřejnil novou studii „A Decade of EU13 CSO Participation in European Humanitarian Actions“.

Tato práce analyzuje, jak úspěšné byly organizace občanské společnosti ze zemí EU13 v posledních deseti letech při získávání dotací na realizaci evropských projektů humanitární pomoci.

Hlavní závěry:

  • Od roku 2003 DG ECHO podepsalo rámcové dohody o partnerství, které jsou předpokladem pro zavedení evropské humanitární pomoci, s 234 nevládními organizacemi z 22 zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu. Mezi nimi bylo pouze deset organizací občanské společnosti, které jsou z pěti různých zemí EU13 – České republiky, Polska, Slovenska, Slovinska a Maďarska. Z těchto 10 organizací se pouze 5 podařilo získat prostředky na realizaci evropské humanitární pomoci.
  • Mezi překážky, se kterými se organizace občanské společnosti z EU13 potýkají při uzavírání rámcové dohody o partnerství, patří: nedostatečné nebo omezené informace ohledně požadavků FPA a výběrového řízení; plnění některých kritérií pro rámcové dohody o partnerství, například v oblasti finančního řízení a zkušeností; omezené kontakty mezi organizacemi občanské společnosti EU13 a DG ECHO.
  • Mezi lety 2004 a 2012 se podařilo organizacím občanské společnosti ze zemí EU13  získat pouze 0,41% z celkových finančních prostředků na humanitární operace zadané DG ECHO.
  • Česká nevládní organizace Člověk v tísni získala 54% z prostředků poskytnutých organizacím z EU13, polská humanitární organizace získala 36%, Charita Česká republika 9%, Nadace Společně (Slovinsko) 0,9% a lidé v ohrožení (Slovensko) 0,2%.
  • Překážkami pro větší úspěšnost při získávání dotací je omezená přítomnost organizací z EU13 v zemích globálního jihu, dále omezené kapacity pro podávání a správu většího množství projektů a omezené kontakty s DG ECHO včetně účasti na konzultačních schůzkách.

Celá studie je k dispozici zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS