CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

ČRA – Projektový manažer

ČRA – Projektový manažer

Vyhlášení výběrového řízení na projektového manažera ČRA pro Evropský rok rozvoje 2015

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa projektového manažera pro řízení aktivit souvisejících s Evropským rokem rozvoje 2015 v rámci grantu poskytovaného Evropskou komisí.

Pracovní pozice: Projektový manažer pro koordinaci projektů Evopského roku rozvoje 2015 (EYD 2015)

Předpokládaná náplň práce referenta/referentky:

 • rozpracování projektových námětů do konkrétní projektové logiky rozvojové spolupráce,
 • příprava projektových dokumentů;
 • koordinace spolupráce s realizátory projektů komunikace s partnerskými institucemi v ČR a Evropskou komisí
 • příprava zadávacích dokumentací pro výběrová řízení na služby či dodávky zboží v souvislosti s realizací projektů EYD 2015;
 • organizace výběrových řízení projektů
 • zadávání a administrace zakázek malého rozsahu;
 • účast na hodnocení nabídek a návrhů projektů v rámci výběrových řízení
 • monitoring projektů
 • reportování EK v koordinaci s MZV ČR
 • zajištění vstupů a psaní webové stránky

Požadavky kladené na uchazeče:
– Státní občanství České republiky (případně občanství jiného členského státu EU se znalostí češtiny odpovídající 4. úrovni dle standardní klasifikace)
– Trestní bezúhonnost.
– Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském/inženýrském studijním programu; výhodou vysokoškolské vzdělání odpovídající příslušné pracovní pozici.
– Znalost anglického jazyka odpovídající 4. úrovni dle klasifikace MZV ČR (viz Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy)
– Profesionální zkušenost v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a řízení či koordinace realizace projektů. Zkušenost se zadáváním veřejných zakázek a znalost příslušné legislativy.
– Znalosti a dovednosti odpovídající příslušné pracovní pozici. Zkušenosti s projekty se zaměřením na komunikaci, realizace kampaní (např. mediích, na školách, atd.), seminářů, školení, debat či přednášek.
– Zkušenost s řízením projektů Evropské komise či jiné mezinárodní organizace výhodou.
– Pokročilá znalost práce s počítačem (MS Office, web).

ČRA uzavře s projektovým manažerem dohodu o spolupráci. Odměna pro projektového manažera bude hrazena z grantu EK. Předpokládaný nástup do zaměstnání: k 1. 1. 2015. Předpokládaná délka trvání spolupráce: 12 měsíců (může být prodlouženo po vzájemné dohodě).
Motivační dopis v angličtině spolu s profesním strukturovaným životopisem v češtině zasílejte do 5. 12. 2014 poštou na adresu:
Česká rozvojová agentura
Nerudova 3
118 50 Praha 1 – Malá Strana

Do levého horního rohu obálky uveďte „Výběrové řízení –“ Projektový manažer pro koordinaci projektů Evopského roku rozvoje“.

Česká rozvojová agentura si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit, neobsadit veškeré výše uvedené pracovní pozice nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu. Uzavření pracovní smlouvy je podmíněno podpisem smlouvy mezi ČRA a Evropskou komisí o udělení grantu.

Celý inzerát je k dispozici zde.

Bližší informace k Evropskému roku rozvoje naleznete zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS