CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Zpráva k vyjednávání o SDGs

Zpráva k vyjednávání o SDGs

Svět na cestě k udržitelnému rozvoji

Šéf OSN minulý týden v New Yorku prezentoval zprávu shrnující dosavadní a budoucí proces vyjednávání nové globální agendy rozvoje, která na konci roku 2015 naváže na dosavadní program tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Zprávu The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet představil Pan Ki-mun zatím neformálně v needitované verzi představitelům všech členských států OSN.

Zpráva je on-line ke stažení zde.

Do 31. prosince bude k dispozici finální report ve všech oficiálních jazycích OSN. Generální tajemník ji formálně představí na začátku roku 2015. Zpráva je založena na šesti základních pilířích, které se mají stát nosnými prvky udržitelného rozvoje: ukončení chudoby a potírání nerovnosti; zlepšení kvality života lidí; inkluzivní transfromace ekonomiky; podpora společností založených na spravedlnosti a bezpečnosti; ochrana planety pro současné i budoucí generace; a vytváření pevných a trvalých partnerství pro udržitelnou budoucnost. Klíčovými slovy nové globální agendy rozvoje tedy jsou důstojnost, lidé, prosperita, planeta, spravedlnost a partnerství.

Syntéza“ generálního tajemníka OSN má hlavně podpořit posun ve vyjednávání mezi státy. Shrnuje dosavadní výsledky jednání o tzv. agendě post-2015 a analyzuje zkušenosti s prosazováním MDGs. Jedním z hlavních vzkazů státům je, aby rozdělanou práci dokončily, protože je to v zájmu lidí celého světa.

V nadcházejících měsících budou schváleny základní parametry agendy post-2015. Šéf OSN zdůraznil, že její narativ musí být přesvědčivý a principiální, založený na lidských právech a důstojnosti. Součástí vyjednané agendy musí být i financování a další nástroje implementace, kvalitní monitoring a vyhodnocování i příklady dobré praxe.

Pro potřebné fondy bude důležitá konference o financování rozvoje příští rok v Addis Abebě, ODA i další mezinárodní veřejné fondy. Peníze z veřejných zdrojů by měly stimulovat následný příliv masivních investic z privátní sféry. S těmi se počítá zejména v oblasti transformace k nízkouhlíkové ekonomice, zajišťování přístupu k pitné vodě, v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zemědělství, průmyslu, infrastruktury a dopravy. Dalšími prostředky k naplňování agendy budou vývoj a přenos nových technologií a zajišťování spolehlivých dat jako základu pro kvalitní strategické rozhodování.

Součástí balíku rozvoje po roce 2015 jsou tzv. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). V srpnu byl představen draft, který je výsledkem práce tzv. Otevřené pracovní skupiny. Obsahuje 17 základních cílů (goals) a celkem 169 dílčích úkolů (targets).

„Cíle společně utváří agendu pro transformaci, která staví na zkušenostech MDGs a zaměřuje se na řadu vzájemně propojených problémů současného světa. Nový globální plán rozvoje se výrazně posunuje směrem k univerzálnosti. Narozdíl od MDGs, které – jak praví legenda – napsalo několik málo zasvěcenců v příslovečně temné a zakouřené místnosti někde v podzemí budovy OSN, cíle udržitelného rozvoje vznikaly v otevřeném, všem přístupném procesu konzultací. Díky otevřené pracovní skupině se do diskusí o nové agendě zapojili zástupci občanských iniciativ, soukromého sektoru i vědecké a akademické sféry. Slovo dostali i mladí lidé, a to i na formálních zasedáních pracovní skupiny. To je posun od obvyklé praxe OSN. Byl tak vytvořen precedens, který bude v budoucnu obtížné obejít. Z množství i povahy projednávaných témat vyplývá, že nemohlo být odsouhlaseno vše. Mnoho sporných bodů zůstává pro další diskusi v rámci mezivládního procesu. Avšak už výsledek otevřené pracovní skupiny a jí navržený soubor cílů je úspěchem. V mnoha tématech byla nalezena shoda, dokonce i když počáteční postoje vypadaly nesmiřitelně. Lakmusovým papírkem cílů bude jejich realizace na úrovni států,“ říká o draftu otevřené pracovní skupiny zástupkyně generálního tajemníka OSN pro post-2015 Amina Mohammed.

Více informací: http://sustainabledevelopment.un.org/

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS