CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Projekty financované EU (EuropeAid) – aktuální praktické publikace

Projekty financované EU (EuropeAid) – aktuální praktické publikace

Projekty financované EU (EuropeAid) – aktuální praktické publikace

Evropská konfederace NNO CONCORD na konci roku 2014 připravila několik publikací týkajících se nástrojů a programů pro financování projektů NNO v období 2014-2020 a pravidel Evropské komise/EuropeAid pro jejich řízení:

  • CONCORD Guide to European Funding Instruments 2014-2020

Tato publikace poskytuje ucelený a aktuální přehled geografických i tematických nástrojů a programů EU pro rozvojovou spolupráci. Zaměřuje se především na roli organizací občanské společnosti (CSO), jak evropských, tak z partnerských zemí. Je zde také informace o procesu programování rozvojové spolupráce v období 2014-2020. Publikace je k dispozici zde.

  • Practical Guide (PRAG) 2013 – CONCORD Guidance note on the main changes

Od 1. ledna 2013 (bez retroaktivního účinku) nové grantové výzvy EuropeAid/DEVCO zahrnuly verzi PRAGu a standardních příloh (Concept Note, plná žádost, rozpočet, finanční a narativní reporty, speciální a všeobecné podmínky atd.) z roku 2013.  Po této verzi byla zveřejněna 1. revize PRAGu 2013 (PRAG 2013.1 rev) s několika opravami a zpřesněními. Tato verze byla značně revidovaná a doplňuje předchozí verze z let 2007, 2008, 2010 a 20100 (aktualizace v březnu 2011) a 2012. Snahou této informační publikace je představit a interpretovat hlavní změny. Publikace je k dispozici zde.

  • Practical Guide (PRAG) 2014 – CONCORD Briefing note

Od dubna 2014 (bez retroaktivního účinku) nové grantové výzvy EuropeAid/DEVCO zahrnují verzi PRAGu a standardních příloh (Concept Note, plná žádost, rozpočet, finanční a narativní reporty, speciální a všeobecné podmínky atd.) z roku 2014. Tato verze nebyla významně revidovaná a doplňuje předchozí verze z let 2007, 2008, 2010 a 20100 (aktualizace v březnu 2011), 2012, 2013 a 2013 (1. revize). Snahou této informační publikace je představit hlavní změny od 1. revize verze PRAGu z roku 2013. Publikace je k dispozici zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS