CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

FAO projekty

FAO projekty

Regionální kancelář FAO pro Evropu a Střední Asii zveřejnila aktualizované informace o následujících projektech:

  • Aktualizace informací o obnově zemědělství v Srbsku: pokračování projektů zahájených v loňském roce, zaměřených na pomoc srbským farmářům, postiženým záplavami. Více informací zde.
  • Projekt prevence šíření brucelózy v Gruzii: došlo k podpisu dohody mezi FAO a ministerstvem zemědělství Gruzie o spolupráci v oblasti prevence šíření brucelózy. Brucelóza hospodářských zvířat se vyskytuje především ve východních regionech země. V rámci projektu FAO pomůže gruzínské straně vypracovat a implementovat národní strategii boje proti brucelóze, budou realizována školení veterinářů i dalších zemědělských odborníků a proběhne rovněž očkování hospodářských zvířat v oblastech zvýšeného výskytu brucelózy. Více informací zde.

Podpora projektu fair trade v Etiopii: FAO realizuje v řadě zemí třetího světa projekty zaměřené na podporu rozvoje družstev drobných zpracovatelů potravin a jejich následné spolupráce s podnikateli z vyspělých zemí. Úspěšným příkladem této oboustranně výhodné komerční spolupráce je kontrakt mezi dynamicky se rozvíjejícím italským distribučním řetězcem EATALY (společnost vznikla v roce 2007) a zpracovatelským družstvem pěti etiopských žen ze severní Etiopie. Firma EATALY pomohla členkám družstva zvýšit kvalitu jimi produkovaných marmelád na úroveň, umožňující export na trhy vyspělých zemí a následně s nimi podepsala dlouhodobou dodavatelskou smlouvu. Více informací zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS