CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Adopce nablízko vysílá další dobrovolníky do světa

Adopce nablízko vysílá další dobrovolníky do světa

Nezištnost, touha pomoci potřebným a připravenost strávit až jeden rok v neznámé zemi. Těmito vlastnostmi oplývají noví misijní dobrovolníci, kteří budou 14. 6. 2015 v 10:30 slavnostně vysláni na festivale Slezská lilie v Ostravě do tří světadílů: Afriky, Asie a Evropy. Jejich pomoc bude směřována mimo jiné dětem ulice a jejich alfabetizaci.   

Už po jedenácté budou v rámci projektu Adopce nablízko vysláni salesiánští misijní dobrovolníci. Jedná se o mladé lidi, kteří se chystají strávit obvykle roční službu v Indii, v Zambii a také v nejchudší zemi EU – Bulharsku. Děti i mládež v těchto oblastech pochází zejména ze sociálně slabých a neúplných rodin, nebo nemají rodinu vůbec. V Indii se misijní dobrovolníci budou prostřednictvím vzdělávání snažit o větší gramotnost populace, tzv. alfabetizaci, v Zambii pomohou mnoha dětem ulice a v Bulharsku se postarají o chudé děti v romské machale. Náplní dobrovolnické práce bude především tyto děti a mládež vzdělávat nejen prostřednictvím klasického vyučování, ale i skrze volnočasové aktivity, pomáhat jim a trávit s nimi čas.

Vyslání předchází 8 víkendů v průběhu jednoho školního roku. Na nich se dobrovolníci na službu připravují jak po vědomostní, tak i po fyzické a psychické stránce. Především si ujasní motivaci, proč jet pomáhat dětem, které nikdy neviděli, do zemí, kde nikoho neznají a ještě bez nároku na odměnu. Na pokrytí potřebných nákladů (očkování, víza, letenka, pojištění, příprava, pobyt…) se podílí jak vysílající a přijímající organizace, tak i dobrovolníci samotní. Velkou pomocí jsou dárci, kteří si „adoptují“ dobrovolníka, a tak se zapojí do jejich mise. Skrze blízkého (dobrovolníka) tak mohou pomoci stovkám nejchudších dětí, kterým se dobrovolník obvykle jeden rok s velkým nasazením věnuje v rámci některého salesiánského díla.

Projekt Adopce nablízko působí na poli dobrovolnické služby již od roku 2005. Každým rokem školí a vysílá dobrovolníky do různých částí světa, kde se snaží pomáhat těm nejpotřebnějším – chudým a sociálně znevýhodněným dětem. Vysláno bylo celkově již přes 150 dobrovolníků, kteří odpracovali přes 300 000 hodin. Příprava každého z nich je časově i finančně náročná. “ Náklady na vyslání jednoho dobrovolníka se můžou vyšplhat až přes 100 tisíc korun. Přínos projektu je však mnohonásobně větší,“ uvádí P. Jaroslav Vracovský, předseda Salesiánské asociace Dona Boska, která za projektem stojí.

Více informací o projektu „Adopce nablízko“ naleznete na stránkách www.adopcenablizko.cz.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS