CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Rada Evropské Unie – Rada pro životní prostředí

Rada Evropské Unie – Rada pro životní prostředí

Ve dne 20. 6. proběhla Rada pro životní prostředí, která přijala prohlášení k ratifikaci Pařížské dohody. Celosvětová právně závazná dohoda o změně klimatu byla přijata v prosinci roku 2015 v Paříži. V platnost vstoupí poté, co ji ratifikuje 55 zemí, jež produkují minimálně 55 % celosvětových emisí skleníkových plynů. Dále se vedla politická rozprava o revizi systému obchodování s emisemi, který je jedním z hlavních nástrojů EU ke snižování emisí skleníkových plynů a řešení změny klimatu. Rada také přijala závěry, kterými podpořila akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Přečtěte si o čem více se jednalo.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS