CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

ČR dá na rozvojovou spolupráci o 100 mil. Kč více

ČR dá na rozvojovou spolupráci o 100 mil. Kč více

Vláda ČR na svém zasedání 11. července 2016 schválila plán dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 ve výši 954 milionů Kč a zároveň projednala střednědobý výhled jejího financování do roku 2019.

Jde o každoročně předkládaný plán, který je hlavním nástrojem k vyčlenění prostředků zejména na bilaterální rozvojové aktivity v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury i dalších vybraných resortů.

Z celkové částky 954 milionů Kč bude v roce 2017 vynaloženo 658 milionů Kč na rozvojové projekty, 130 milionů Kč na humanitární pomoc a 53 milionů Kč na transformační spolupráci. Částka 110 milionů Kč bude směřovat na rozvojová stipendia a 3 miliony Kč na zdravotní péči o stipendisty.

Oproti roku 2016 se jedná o navýšení o 100 milionů Kč, obdobně by měl rozpočet na zahraniční rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc a transformační spolupráci růst i v letech 2018 – 2019. Důvodem pro posílení pomoci oproti předchozímu roku je zhoršení bezpečnostní i socio-ekonomické situace, i s ohledem na migrační tendence a jejich kořeny.

Finanční posílení české zahraniční rozvojové spolupráce je efektivním prostředkem ke zvýšení účinnosti angažmá ČR ve světě, rozšíření pozitivních přínosů humanitární pomoci poskytované v místech konfliktů a vysídlení a ke zintenzivnění udržitelných pozitivních dopadů rozvojové a transformační spolupráce ČR. Zahraniční rozvojová pomoc je důležitou asistencí nejchudším zemím světa a také významným nástrojem ekonomického partnerství a účinného propojování soukromých sektorů dárcovské i přijímající/partnerské země.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS