CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

OECD – Předběžná zpráva OECD/DAC o ODA za 2017

OECD – Předběžná zpráva OECD/DAC o ODA za 2017

V pondělí zveřejnil Výbor OECD pro rozvojovou pomoc (OECD/DAC) předběžné údaje o ODA svých členských států za rok 2017. Níže si vám dovoluji zaslat nejdůležitější informace a trendy, které ze zprávy vyplývají:

  • Přestože v letech 2015 a 2016 celková výše ODA rostla, v roce 2017 zaznamenala mírný pokles (o 0,6 % na necelých 147 mld. USD). Důvodem bylo snížení objemu finančních prostředků vynaložených na zvládání migrace v donorských zemích.
  • Výše ODA poskytnutá Českou republikou se snížila o 0,8 % s ohledem na nižší výdaje na technickou asistenci a administrativní náklady, v roce 2017 tak tvořila 0,13 % HND (5,56 mld. Kč).
  • Tzv. „in-donor refugee costs“ v roce 2017 tvořily 9,7 % celkové výše ODA, v některých státech výrazně převýšily i hranici 10 % (Německo, Řecko, Island či Itálie využily více než 20 % své ODA na účely spojené s řešením migrace v domácím prostředí). V celkovém úhrnu však výdaje poklesly o 13,6 %.
  • V důsledku tohoto poklesu se snížila i celková výše ODA z 0,32 % celosvětového HND v roce 2016 na 0,31 % v roce 2017. Závazek dosáhnout 0,7 % HNP v roce 2017 naplnilo pouze pět států (Dánsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko a Velká Británie).
  • Oproti předchozímu negativnímu trendu naopak v roce 2017 vzrostla výše ODA směřující do nejchudších zemí světa (LDCs), a to o 4 %. Subsaharská Afrika v tomto ohledu zaznamenala nárůst o 3 %.
  • Výše celosvětově poskytnuté humanitární pomoci narostla v roce 2017 o 6,1 %.

Kompletní zprávu a další zdroje informací najdete zde.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Copyright ©2019 | FoRS