CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

ČRA – Pokračující projekty v rámci bilaterálního, trilaterálního a tuzemských dotačních programů ZRS

ČRA – Pokračující projekty v rámci bilaterálního, trilaterálního a tuzemských dotačních programů ZRS

ČRA – Pokračující projekty v rámci bilaterálního, trilaterálního a tuzemských dotačních programů ZRS
Uzavřené výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace na „Pokračující projekty v rámci bilaterálního, trilaterálního a tuzemských dotačních programů zahraniční rozvojové spolupráce“ pro rok 2021. Předmětem těchto uzavřených dotačních výzev je podpora pokračujících projektů na rok 2021, které byly poskytovatelem dotace schváleny v režimu víceleté realizace v předchozím kalendářním roce a podpořeny poskytnutím dotace v roce 2020 v rámci výčtu původních dotačních výzev uvedených v uzavřených výzvách relevantních pro každý dotační program.
Do okruhu oprávněných žadatelů o pokračující dotaci, mohou být rovněž zařazeni i žadatelé, jejichž projekty, měly původně skončit v předchozím roce, ale ze závažných důvodů nemohly být dokončeny projektové aktivity a naplněn tak účel projektu.
Více informací k jednotlivým dotačním výzvám naleznete v přiložených textech výzev pro bilaterální dotační programvč. příloh, pro trilaterální dotační programvč. příloh a tuzemské dotační programyvč. přílohLhůta pro podání žádostí je 6. 4. 2021.
V této souvislosti ČRA vypsala webinář pro žadatele na 24. 3. 2021 v 10.00 hodin. Na webinář se zaregistrujte nejpozději do 23. 3. 2021.

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS