CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Evropská komise – Vyhlášení grantu „Health impacts of climate change, costs and benefits of action and inaction“

Evropská komise – Vyhlášení grantu „Health impacts of climate change, costs and benefits of action and inaction“

Cílem je identifikace, sledování přímých a nepřímých dopadů změny klimatu na lidské zdraví, zejména u zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou děti, nebo u rizikových skupin, jako jsou pracovníci. Inovativní nástroje dohledu jsou nezbytné k zajištění včasné reakce na nově vznikající hrozby, k posílení systémů včasného varování a k umožnění navrhování, monitorování a hodnocení zásahů. To může zahrnovat matematické modelování  a umělou inteligenci, dálkový průzkum, či biomarkery. Jedním z kritérií tohoto grantu je být členskou zemí EU. Deadline je 21. 9. Veškeré informace o grantu zde

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS