CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

České předsednictví a aktivity FoRS

České předsednictví a aktivity FoRS

Česká republika se zhostila předsednictví Rady EU 1. července 2022 a v této roli setrvá do 1. ledna 2023. Tento úkol přichází v době mnoha výzev, kterým čelí nejen Evropská unie ale celý svět. Od potravinové a energetické krize po bezpečnostní konsekvence a geopolitické změny v důsledku ruské agrese na Ukrajinu. FoRS, jakožto národní platforma složená ze 34 členských a pozorovatelských organizací, hodlá během českého předsednictví aktivně zdůrazňovat důležitost zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

“Oceňujeme, jak se česká vláda staví k potřebě pomáhat v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Pomáhat a posilovat odolnost je však potřeba i jinde, mimo jiné v pro Evropu zásadních, potravinovou i klimatickou krizí zasažených oblastech Blízkého východu a severní i subsaharské Afriky. Zde je však česká humanitární a rozvojová pomoc dosti skoupá a hrozí, že tomu tak bude i nadále.  České předsednictví v Radě EU je přitom příležitostí k tomu stát se v humanitární a rozvojové agendě aktivnějším státem než dosud.“

Pavel Přibyl, ředitel FoRS

Ačkoli se totiž Česká republika zavázala v OSN k financování oficiální rozvojové pomoci v hodnotě 0,7 % k hrubému národnímu důchodu, dlouhodobě tento závazek nedodržuje. ODA v roce 2021 činila pouhých 0,13 % k HND. Plníme tak pouze 1/5 závazku a jsme 3. nejméně štědrou zemí v DAC, tzv. klubu vyspělých donorů OECD. FoRS si je vědom přínosu, který rozvojová spolupráce a humanitární pomoc v byť geograficky vzdálených zemích, mají. Neřešené problémy se nakonec dotknou nás všech a jejich náklady jsou mnohem vyšší. Studie ukazují, že 1$ investovaný do prevence může ušetřit 5$ –⁠ 7$ dolarů. (1).

„Srovnatelně lidnaté Švédsko, které po ČR přebere předsednictví EU, přitom poskytuje na oficiální rozvojovou pomoc 20násobek toho, co naše země.”

Pavel Přibyl, ředitel FoRS

Více k financování ODA se dozvíte v publikaci FoRS zde.

Priority FoRS pro české předsednictví

Na základě četných diskuzí vedených s členskými a partnerskými organizacemi, bude FoRS především posilovat kapacity organizací občanské společnosti a koordinovat kroky v oblasti komunikačních a advokačních aktivit. Priority FoRS jsou:

 • Navýšení prostředků pro oficiální rozvojovou pomoc (ODA), tak aby Česká republika nebyla na posledních příčkách mezi členskými státy EU a OECD DAC
 • Zlepšení kvality oficiální rozvojové pomoci a zaměření se na její efektivitu
 • Zkvalitnění českého systému implementace bilaterální ODA včetně České rozvojové agentury
 • Důraz na agendu související s klimatem a její propojení s různými aspekty zemědělství, výživy a odolnosti komunit
 • Posílení aktivit GRV – globálního rozvojového vzdělávání
 • Vytváření příznivého prostředí pro organizace občanské společnosti (z oblasti rozvojové spolupráce) v aspektech lidských práv, demokracie a právního státu – na národní i EU úrovni, v partnerských zemích ODA a v zemích Východního partnerství

Hlavní akce FoRS v období českého předsednictví

8. září/Praha

 • FoRS a VOICE debata
 • Mezinárodní kulatý stůl s decision-makery z DG INTPA, CZ, PL, SK na téma: „Trendy a výzvy v poskytování humanitární pomoci ve světle konfliktu na Ukrajině“

26. října/Brusel/Stálé zastoupení ČR při EU

 • Akce se koná ve spolupráci Ústavu mezinárodních vztahů a FoRS za podpory Stálého zastoupení ČR v Bruselu
 • Kulatý stůl na téma „Budování odolnosti prostřednictvím participace“

7. listopadu/Praha

 • Mezinárodní kulatý stůl k Dublinské deklaraci (Nová Evropská deklarace ke GRV do roku 2050)

9.–⁠10. listopadu/Praha

 • Mezinárodní konference na téma „Odolnost jako úkol: Jak pomoci lidem v nestabilních regionech vyrovnat se s komplexními krizemi“
 • Konference si klade za cíl zdůraznit význam rozvojové spolupráce a role občanské společnosti jako klíčových prvků při posilování odolnosti místních komunit v rozvojových zemích, které čelí stále nestabilnější situaci

23. listopadu/Praha

 • Festival Globálního rozvojového vzdělávání
 • Akce se skládá z workshopů, panelové diskuze a programu pro učitele ze základních/středních škol a univerzit
 • Festival se koná v rámci světového týdne GRV –⁠ v celé České republice probíhají akce koordinované členy FoRS

29. listopadu

 • Univerzity pro rozvoj
 • Jednodenní akce zaměřená na sdílení zkušeností a networking mezi univerzitami a think-tanky aktivními v zahraniční rozvojové spolupráci a soukromým sektorem, státními institucemi a dalšími

Zdroje

(1) Člověk v tísni

 

 

 

 

 

Sdílejte své myšlenky!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Copyright ©2019 | FoRS