CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Rubrika

Grantové příležitosti

Rapid Response Mechanism – Grantová příležitost k naplnění jednoho z cílů FamilyPlanning 2020

Využijte grantové nabídky, jejíž cílem je podpořit projekt, který umožní přístup a možnost užívání antikoncepce 120 milionům žen a dívek. Projektem napomůžete splnění jednoho z cílů světového partnerství FamilyPlanning 2020, které usiluje o dodržování práv žen a dívek. Pokud Vás nabídka zaujala, navštivte webové stránky zde. V případě dotazů neváhejt…

Land Portal Foundation – LEGEND Challenge Fund

Nadace Land Portal přijímá návrhy na projekty zabývající se rozvojem a inovativním přístupem k hospodaření s půdou v afrických zemích, se zaměřením na půdní investice. Jedná se konkrétně o Etiopii, Zambii, Tanzanii a další. Uzávěrka je 26. února a přihlásit se můžete skrze registrační formulář nebo kontaktováním legend-partners@landportal.info Veškeré…

Advocate Europe – Nabídka grantů pro Evropské projekty

Sdílejte své projekty, které upevní a posílí vztahy v Evropě. Advocate Europe dává možnost aktérům občanské společnosti navrhnout udržitelné projekty v rozličných oblastech vzdělávání, kultury, společenské inovace a dalších, ze kterých bude vybráno 12 výherců. Zde můžete shlédnout vítězné projekty z roku 2015. Veškeré informace se dozvíte zde. Přihlášky…

SEED Foundation – Nabídka grantu pro rozvoj zemědělství v Africe

SEED Foundation nabízí možnost poskytnutí grantu pro projekty týkající se rozvoje zemědělství, venkova a udržitelnosti v afrických zemí, jako například Tanzanie, Zambie, Uganda, Keňa a další. Podklady zasílejte do 7. února. Veškeré doplňující informace a formuláře naleznet…

MŽP – Granty pro NNO zaměřeným na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj

Ministerstvo životního prostředí ve svém rozpočtu vyhradilo 13,5 milionu korun na projekty pro nestátní neziskové organizace působící na poli ochrany životního prostředí. Organizace mohou podávat své projektové žádosti na MŽP až do 21. října do 12 hodin. Podporu lze získat na projekty, které přispějí k naplňování cílů Státní politiky životního prostředí a…

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor – Grantový program ekologické výchovy dětí

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vyhlásila již čtrnáctý ročník grantového programu ekologické výchovy dětí. Podporovány jsou projekty škol i organizací pracující s mládeží, které mají za cíl prohlubovat vztah nejmladší generace k přírodě. Žádosti je možné zasílat do konce ledna. Veškeré informace naleznet…

Government of the Netherlands – Grantová výzva na téma „Addressing Root Causes“

Grant ARC je zaměřen na boj s ozbrojenými konflikty, nestabilitu a sekundární migraci a chce nalézt tzv. grassroot důvody jejich zapřičinění. Výzva je určena mezinárodním i místním NNO pro například Afghánistán, Pákistán, Etiopii nebo Jižní Súdán. Přihlásit se lze do 4. března. Veškeré informace k…

GFW – Malé grantové výzvy 2016 týkající se ŽP a zachování lesů

Global Forest Watch přijímá do 15. února návrhy projektů, které se zabývají vzděláváním, žurnalistikou, managementu, advokacie, vědeckým výzkumem či sběru dat v rámci zachování lesů a půdy, či zmírnění deforestace. Organizace nabízí výhercům finanční a technickou pomoc pro realizaci projektu. Veškeré informac…

SIDA – Granty pro Demo Environment Fund

Švýcarská agentura SIDA nabízí granty pro plánování a demonstraci projektů, které by v rámci programu Demo Environment podporovaly udržitelnost a snížily chudobu v Keni, Zambii, Mozambiku, Kambodži a dalších. Tyto cíle by měly být naplněny zejména navázáním spolupráce a sdílením vědomostí o inovativních technických řešeních. Veškeré informace o…

Advocate Europe – Nabídka grantu pro spojenou a soudržnou Evropu

Využijte grantové nabídky Advocate Europe, která poskytne až 50,000 euro dvanácti vítězným udržitelným projektům rozličných témat (občanské vzdělávání, umění a kultura, a další). Veškeré informace o grantu a registraci naleznete zde. Vítězné projekty z roku 2015 naleznet…

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
+ šest = 11

Copyright ©2015 | FoRS