Rubrika

Důležité

„Pomáhat lidem v nouzi je naše práce“

Praha 14. srpna 2014
Humanitární pracovníci ze šesti českých neziskových organizací si připomněli Světový humanitární den vyhlášený OSN na 19. srpna. Ve světle varovných informací z roku 2013 o dramatickém nárůstu počtu bezpečnostních incidentů, jejichž oběťmi jsou i humanitární pracovníci, hovořili o vlastních zkušenostech z aktuálních krizovýc…

Kulatý stůl ke spolupráci podnikatelského a nevládního sektoru v ZRS

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa uspořádal dne 21. července 2014 v Černínském paláci kulatý stůl na téma „Zvyšování propojování aktivit českého podnikatelského a nevládního sektoru s oficiální zahraniční rozvojovou spoluprací ČR“.
Náměstek Tlapa vyzval účastníky k hledání synergií mezi činnostmi státní sféry, podnikatelskýc…

Migrace a rozvoj: nová publikace a insiprace pro NNO

Migrace a rozvoj: nová publikace a insiprace pro NNO
Právě vydaný Policy Digest „Migration and Development“ představuje na 4 stranách propojení migrace a rozvoje, hlavní procesy na globální a evropské úrovni, požadavky organizací občanské společnosti na národní vlády, Evropskou unii a mezinárodní společenství i několik konkrétních příkladů práce nevládníc…

Zelený kruh:výběrové řízení na ředitele/ku

Zelený kruh vypisuje výběrové řízení na místo ředitelky nebo ředitele
Ředitel nebo ředitelka je statutárním zástupcem Zeleného kruhu (www.zelenykruh.cz). Zodpovídá za obsahové, finanční a personální vedení kanceláře a reprezentuje asociaci ve vztahu ke klíčovým stakeholderům Zeleného kruhu, včetně členských organizací Zeleného kruhu.
Jak pracuje ředitel/ka…

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2013

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2013
Ministerstvo zahraničních věcí vydalo informaci o ZRS ČR v roce 2013, která podává přehled o bilaterální rozvojové spolupráci realizované dle Plánu ZRS a dalších dvoustranných i mnohostranných aktivitách realizovaných Českou republikou v roce 2013, které jsou započitatelné jako celková oficiální…

Potravinová bezpečnost

CONCORD vydal novou publikaci k tématu potravinové bezpečnosti. Vydání této publikace předcházely diskuze s mnoha důležitými aktéry jako je European Food Security Group (EFSG) a diskuze v rámci struktur CONCORDu.
Publikace popisuje strukturální problémy současného potravinového systému, definuje klíčové principy a navrhuje možná řešení.
Publikaci naleznete zde.

CONCORD – stanovisko ke zpráve ICESDF

Concord vydal své stanovisko ke zprávě Mezivládního výboru expertů pro udržitelné financování rozvoje (ICESDF).
Zpráva výboru má strategický význam, protože se promítne do dalších důležitých diskusí o financování rozvoje. Zpráva musí být velmi důkladně zpracovaná, a proto se CONCORD rozhodl předložit 11 kritických výstupů, které považuje za naprosté…

Nová studie o koherenci politik pro rozvoj

FoRS přispěl ke zpracování studie o koherenci politik pro rozvoj, která je první kolektivní publikací, která vznikla v rámci Projektu World-Wise Europe: Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět.

Tato studie předkládá konkrétní případové studie z osmi zemí, které jasně ukazují propojenost mezi rozvojovou spoluprací a ostatními (nerozvojovými) politikami a…

Výsledky dotačního výb.řízení k EYD

Česká rozvojová agentura zveřejnila výsledky dotačního výběrového řízení na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2014 v rámci dotačního titulu „EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 – PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA)“
Výsledky dotačního výběrového řízení naleznete zde.

Workshop na nová média

Příští týden se uskuteční třetí ze série pěti workshopů projektu Reframing the Message, jehož tématem budou tentokrát nová média – k čemu nám můžou pomoci a jak je efektivně používat.
O své zkušenosti a příklady dobré praxe se s námi podělí host Honza Páv, který je jedním z autorů blogu o využití nových médií pro nevládky - Kliktivisti.cz.
Honza Páv…

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1


Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Copyright ©2012 | Pro FoRS vytvořil Jan Böhm + Wordpress + Nexus