Kodex efektivnosti FoRS

(Kodex efektivnosti FoRS byl přijat Valnou hromadou FoRS 1. 6. 2011.)

Jednou z důležitých oblastí působení FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci je  podpora  členských  a  pozorovatelských  organizací  při  zvyšování  kvality  a  efektivnosti  jejich   vlastního   působení   v   oblasti   zahraniční   rozvojové   spolupráce,   rozvojového  vzdělávání a osvěty a humanitární pomoci. Cílem všech činností členů a pozorovatelů  FoRS je podporovat pozitivní změny v životě obyvatel rozvojových zemí, s důrazem na  dlouhodobé přínosy pro nejchudší a nejvíce ohrožené skupiny.  Členové  a  pozorovatelé  FoRS  se  hlásí  k rámcovým  principům  rozvojové  efektivnosti  shrnutým  v Prohlášení  pražské  konference z června  2009  (viz  příloha  1 Kodexu)  a  Istanbulským  principům odsouhlaseným  v  globálním  procesu  Otevřeného  fóra  pro  rozvojovou efektivnost organizací občanské společnosti (viz příloha 2 Kodexu).  Na  základě  otevřené  diskuse  přijali  členové  a  pozorovatelé  FoRS  Kodex  efektivnosti,  jehož  součástí  je  systém  pravidelného  hodnocení  dodržování  schválených  principů  a  indikátorů. Bylo odsouhlaseno, že principy efektivnosti budou sledovány v pěti hlavních  oblastech (po kliknutí na název oblasti se zobrazí její obsah):

  1. Znalost problematiky
  2. Transparentnost a odpovědnost
  3. Partnerství
  4. Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami
  5. Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost

Plné znění Kodexu efektivnosti FoRS si můžete přečíst zde (PDF)

See FoRS Code on Effectivness in English here (PDF)

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2016

Šestého ročníku sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 26 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 57 % členské základny, resp. 62 % čl. a pozorovatelských organizací) a Sekretariát FoRS. Tučně vyznačené organizace se sebehodnocení účastní každoročně: ADRA, Arnika, ARPOK, Burma Center Prague, CARE ČR, Česká evaluační společnost, Civitas per Populi, Člověk v tísni, Development Worldwide, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Fairtrade Česko a Slovensko, Glopolis, Charita ČR, INEX-Sdružení dobrovolných aktivit, MOST, Multikulturní Centrum Praha, Nadační fond CCBC, NaZemi, Neslyšící s nadějí, SADBA – Salesiánská asociace Dona Boska, Společnost Podané ruce, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, SIRIRI, Univerzita Palackého v Olomouci, Volonté, Život 90.

Výsledky všech 26 organizací jsou uvedeno zde.

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2015

Pátého ročníku sebehodnocení se zúčastnilo 33 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 72 % členské základny, tučně vyznačené organizace se zúčastnily všech ročníků, příp. od doby svého vstupu do FoRS): ADRA, o. p. s.; Alterra; Arnika; ARPOK, o. p. s.; Burma Center Prague, o. p. s.; CARE ČR  o. s.; CARITAS-VOŠ sociální Olomouc; Česká evaluační společnost; Civitas per Populi, o. p. s.; Člověk v tísni, o. p. s.; ČZU-Fakulta tropického zemědělství; Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce; EDUCON; Fairtrade Česko a Slovensko; Gender Studies, o. p. s.; Glopolis, o. p. s.; Charita Česká republika; INEX-Sdružení dobrovolných aktivit; MOST, o. p. s.; Multikulturní Centrum Praha; Nadační fond CCBC; NaZemi; Neslyšící s nadějí; Občanské sdružení Development Worldwide; Partners Czech, o. p. s.; SADBA – Salesiánská asociace Dona Boska.; Společnost Podané ruce, o. p. s.; Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER; SIRIRI, o. p. s.; Univerzita Palackého v Olomouci; Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.; Volonté, o. p. s.; Život 90- a Sekretariát FoRS.

Výsledky všech 33 organizací jsou uvedeny zde.

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014

Čtvrtého sebehodnocení se zúčastnilo celkem 24 členských a pozorovatelských organizací: ADRA, o. p. s.; ARPOK, o.p.s.; Burma Center Prague, o.p.s.; CARE ČR o.s.; Česká evaluační společnost; Člověk v tísni, o.p.s.; Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci; EDUCON; Fairtrade Česko a Slovensko; Glopolis, o. p. s.; Charita Česká republika; Občanské sdružení Development Worldwide; INFO-DRÁČEK; MOST, o. p. s.; Multikulturní Centrum Praha; Neslyšící s nadějí; SADBA – Salesiánská asociace Dona Boska.; Společnost Podané ruce, o.p. s.; Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER; SIRIRI; Světlo pro svět, Univerzita Palackého Olomouc, Wontanara, o.p. s.; Život 90- a Sekretariát FoRS. 10 z těchto organizací se zúčastnilo všech čtyř ročníků sebehodnocení (2011 – 2014).

Výsledky všech 24 organizací jsou uvedeny zde.

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2013

Třetího sebehodnocení se zúčastnilo 19 členských a pozorovatelských organizací: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s., Burma Center Prague o. p. s., CARE Česká republika o. s., Civitas per Populi, Centrum Narovinu, o. s., Člověk v tísni, o.p.s., Development Worldwide, o.s. (DWW), Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci, Fairtrade Česká republika, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, INFO-DRÁČEK, IOM – International Organization for Migration, Nadační fond Microfinance, Občanské sdružení M.O.S.T., SADBA – Salesiánská asociace Dona Boska, o. s., Sdružení Podané ruce, o.s., ShineBean, o. s., Wontanara o. s., ŽIVOT 90 o. s. a dále Sekretariát FoRS.

Výsledky všech 20 organizací jsou uvedeny zde.

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2012

Druhého sebehodnocení se zúčastnilo 25 organizací: ADRA o. s., Arcidiecézní charita Praha, Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s., Burma Center Prague o. p. s., Centrum Narovinu, Člověk v tísni, o.p.s., Development Worldwide, o.s. (DWW), Alterra, EDUCON o. s., CARE Česká republika o. s., Fairtrade Česká republika, Charita Česká republika, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, INFO-DRÁČEK, Inka Píbilová, Multikulturní centrum Praha, Nadační fond Microfinance, Neslyšící s nadějí,o.s, Organizace pro pomoc uprchlíkům o. s., Pražský institut pro globální politiku –Glopolis o.p.s., Sdružení Podané ruce, o.s., SIRIRI o. p. s., Wontanara o. s., ŽIVOT 90 o. s. a dále Sekretariát FoRS.

Výsledky všech 25 organizací jsou uvedeny zde.

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2011

Prvního sebehodnocení se do 31. 5. 2011 zúčastnilo 33 organizací: ADRA, Ambos Mundos, ARPOK, Asociace pro fair trade, Centrum Narovinu, Člověk v tísni, o.p.s., Development Worldwide, o.s. (DWW), EDUCON, Ekumenická akademie Praha, Fair Life, o.s., Humanistické centrum Dialog, Humanitas Afrika, Charita Ceska republika, INEX-SDA, INFO-DRÁČEK, IOM, Multikulturní centrum Praha, NaZemi – společnost pro fair trade, Nadační fond Microfinance, Neslyšící s nadějí, o.s., Občanské sdružení M.O.S.T., Otevřená společnost, o.p.s., Pražský institut pro globální politiku – Glopolis o.p.s., Sdružení Podané ruce, o.s., ShineBean, o.s., SIRIRI, SOZE, SVĚTLO PRO SVĚT, Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav mezinárodních vztahů, Wontanara, ŽIVOT 90 a dále Sekretariát FoRS.

Výsledky všech 33 organizací jsou uvedeny zde.

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}