2. Transparentnost a odpovědnost

2. Transparentnost a odpovědnost (Istanbulský princip č. 5)

Členové a pozorovatelé FoRS jsou plně zodpovědni za výsledky i postupy své práce a jsou připraveni je veřejně prezentovat. Členové a pozorovatelé FoRS mají transparentní řídicí strukturu a transparentní způsob financování svých činností. Informace o realizovaných projektech jsou připravovány ve spolupráci s projektovými partnery a jsou v potřebném rozsahu přístupné veřejnosti.

Indikátory:

  • Informace o činnosti organizace a jejím financování jsou uvedeny na webových stránkách a ve veřejně dostupných výročních zprávách členských organizací FoRS.
  • Členové a pozorovatelé FoRS jsou připraveny předložit výsledky realizovaných auditů a interních či externích evaluací.
  • Členové a pozorovatelé FoRS mají transparentní řídicí strukturu a kontaktní údaje na vedoucí pracovníky jsou veřejně přístupné.
  • Členové a pozorovatelé FoRS uvádějí pravdivé a nezkreslující informace o své činnosti, partnerech a cílových skupinách (klíčový indikátor).
  • Členové a pozorovatelé FoRS odmítají používat a tolerovat korupční praktiky při získávání prostředků na svou činnost a při realizaci svých projektů (klíčový indikátor).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí