3.Partnerství

3. Partnerství (Istanbulské principy č. 6 a 7)

Členské a pozorovatelské organizace FoRS sdílejí se svými partnery všechny informace týkající se společných cílů a aktivit. Partnerství je založeno na společných hodnotách a zájmech, vzájemné důvěře a sdílené odpovědnosti vůči donorům, soukromým sponzorům a cílovým skupinám. Členové a pozorovatelé FoRS respektují rozdílné názory, postoje a zkušenosti svých partnerů a o návrzích společných projektů rozhodují na základě konsensu.

Indikátory:

  • Partnerské organizace mají k dispozici relevantní projektové dokumenty a závěrečné zprávy společných projektů.
  • Členové a pozorovatelé FoRS usilují o to, aby se partnerské organizace vzájemně informovaly o spolupráci s dalšími organizacemi v oblastech souvisejících se společnými aktivitami.
  • Hlavní principy projektové nebo programové spolupráce jsou vzájemně odsouhlaseny v partnerských dohodách (písemných či ústních).
  • Součástí partnerských projektů a činností je sdílení zkušeností a vzájemné posilování kapacit.
  • Partnerské organizace svou činností prokazují, že nezneužívají společné informace a know-how ve svůj vlastní prospěch na úkor partnerů (klíčový indikátor).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí