4. Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami

4. Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami (Istanbulské principy č. 1 a 2)

Společnou hodnotou všech členských a pozorovatelských organizací FoRS je respekt k lidské důstojnosti a lidským právům a používání nediskriminačních postupů. Členové a pozorovatelé FoRS usilují o zlepšení situace sociálně vyloučených a dalších ohrožených a znevýhodněných skupin a o posilování jejich role ve společnosti, se zvláštním zřetelem na ženy a dívky.

Indikátory:

  • Výběr cílových skupin v oblasti působení členů a pozorovatelů FoRS vychází z priorit stanovených participativním způsobem a je plně transparentní.
  • Členové a pozorovatelé FoRS podporují rovný přístup všech zástupců cílových skupin, s důrazem na rovnoprávnost mužů a žen, k přínosům rozvojových projektů a programů.
  • Členové a pozorovatelé FoRS odmítají používat stereotypy zobrazující cílové skupiny jako pouhé pasivní příjemce humanitárních a rozvojových intervencí.
  • Postupy a dokumenty členů a pozorovatelů FoRS respektují lidskou důstojnost a lidská práva cílových skupin a dalších aktérů humanitární pomoci a rozvojové spolupráce (klíčový indikátor).
  • Členové a pozorovatelé FoRS odmítají používat zobrazení a popisování extrémního utrpení pro účely získávání finančních prostředků na svou činnost (klíčový indikátor).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku