5. Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost

5. Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost (Istanbulské principy č. 4 a 8)

Členové a pozorovatelé FoRS jsou odpovědné za pozitivní i negativní, plánované i neplánované dopady svých rozvojových intervencí a dalších činností na situaci cílových skupin a ostatních rozvojových aktérů. Přijímají svou část odpovědnosti za udržitelnost pozitivních dopadů a zajímají se o změny v životě či postojích cílových skupin i po ukončení svých projektů. Rovněž posilují udržitelnost rozvoje místních komunit tím, že pomáhají omezit poškozování životního prostředí a podporují zachování biologické rozmanitosti.

Indikátory:

  • Indikátory dopadů – změn v životě cílových skupin jsou zahrnuty ve všech projektových dokumentech členů a pozorovatelů FoRS.
  • Součástí interních nebo externích evaluací je participativní zhodnocení dosažených, očekávaných či možných dopadů po ukončení projektu.
  • Součástí závěrečných zpráv projektů je prezentace názorů cílových skupin na průběh a výsledky těchto projektů.
  • Členové a pozorovatelé FoRS upřednostňují řešení šetrná k životnímu prostředí.
  • Členové a pozorovatelé FoRS odpovídají za dopady svých činností, využívají výsledky evaluací a aktivně řeší případné negativní důsledky své práce (klíčový indikátor).


Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí