1. Znalost problematiky

Projekty členů a pozorovatelů FoRS vycházejí ze skutečné znalosti situace, problémů a priorit cílových skupin. Členové a pozorovatelé FoRS využívají této znalosti k aktivnímu ovlivňování priorit rozvojových programů a při přípravě strategií vlastních činností včetně strategie zajištění financování, protože dlouhodobé priority nelze měnit ad hoc pouze na základě aktuálních donorských výzev.

Indikátory:

  • Strategické priority členů a pozorovatelů FoRS jsou zveřejněny na jejich webových stránkách a v oficiálních dokumentech, včetně základního zdůvodnění.
  • V oficiálních dokumentech členů a pozorovatelů FoRS je uvedena jejich teritoriální a sektorová specializace, resp. konkrétní oblast působení (např. v rámci osvěty).
  • Členové a pozorovatelé FoRS se podílejí na činnosti pracovních skupin FoRS v oblasti své specializace.
  • Při přípravě a realizaci projektů a dalších aktivit jsou aplikovány principy demokratického vlastnictví, místní aktéři jsou zapojeni již do fáze identifikace a formulace projektů.
  • Při řízení a hodnocení projektů jsou potřebné informace ověřovány přímo na místě realizace, resp. z primárních zdrojů…


Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí