Seznam členů a pozorovatelů FoRS

Členové a pozorovatelé FoRS

Členství ve FoRS je přístupné pro všechny nezávislé NNO a instituce z akademické sféry z České republiky působící v rozvojové a humanitární oblasti. Organizace přistupují k FoRS zprvu jako pozorovatelé a poté se mohou stát členy.

ADRA

(Člen od roku 2002)

Země působnosti
Česká republika + cca 130 zemí v zahraničí (např. Bangladéš, Libanon, Nepál, Etiopie, Keňa, Ukrajina)

Sektory působnosti
Humanitární pomoc lidem v nouzi, Vzdělávání, přístřeší, hygiena

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011,2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Arnika

(Člen od roku 2015)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Zemědělství, lesnictví a rybolov
Státní správa a občanská společnost
Ochrana životního prostředí

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2015, 2016, 2017, 2019

ARPOK  

(Člen od roku 2005)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Asociace pro mezinárodní otázky

(Pozorovatel od roku 2018)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Vzdělávání

Rok hodnocení dle kodexu FoRS

2019

Burma Center Prague

(Člen od roku 2014)

Země působnosti
Česká republika, Myanmar

Sektory působnosti
Podpora demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě v exilu

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019

CARE Česká republika

(Člen od roku 2014)

Země působnosti
Česká republika + cca 20 zemí (např. Burundi, Uganda, Bangladéš, Nepál, Sýrie, Srbsko, Česká republika)

Sektory působnosti
Odstraňování chudoby ve světě, podpora ženských práv, vzdělávání, zdravotnictví

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální – Olomouc

(Pozorovatel od roku 2014)

Země působnosti
Česká republika+ zahraniční stáže studentů do Asie, Evropy, Severní i Jižní Ameriky a Austrálie

Sektory působnosti
Vzdělávání

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2015, 2019

Civitas per Populi 

(Pozorovatel od roku 2012)

Země působnosti
Česká republika, Kosovo, Kambodža

Sektory působnosti
Vzdělávání (urbanismus, architektura, regionální rozvoj, ekologie, sociální geografie, sociologie, veřejná správa, veřejná a prostorová ekonomie atd.)

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2013, 2015, 2016, 2018

Česká evaluační společnost

(Člen od roku 2015)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Evaluace veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) – Fakulta tropického zemědělství

(Člen od roku 2006)

Země působnosti
Česká republika + zahraniční partnerské projekty (např. v Keni)

Sektory působnosti
Zemědělství
Udržitelné zdroje

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2015, 2017, 2018, 2019

České vysoké učení technické (ČVUT) – Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty (ICWD)

(Pozorovatel od roku 2020)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Rozvojové inženýrství
Podpora vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů

Český červený kříž 

(Pozorovatel od roku 2016)

Země působnosti
Česká republika + cca 40 zemí v zahraničí (např. Sýrie, Libanon, Itálie, Nepál)

Sektory působnosti
Humanitární pomoc
Sociální pomoc
Zdravotnictví

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2017

Člověk v tísni 

(Člen od roku 2002)

Země působnosti
Česká republika + cca 40 zemí v zahraničí (např. Turecko, Ukrajina, Gruzie, Irák, Nepál, Zambie, Etiopie, Venezuela, Ekvádor, Libye, Rusko)

Sektory působnosti
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, podpora lidských práv, programy sociální integrace, globální rozvojové vzdělání a osvěta

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Charita Česká republika 

(Člen od roku 2002)

Země působnosti
Česká republika + cca 15 zemí v zahraničí (např. Gruzie, Kosovo, Moldavsko, Zambie, Jižní Súdán)

Sektory působnosti
Humanitární pomoc
Podpora živobytí, zemědělství či obnova zdrojů obživy
Sociální práce
Zdravotní péče
Vzdělávání

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Development Worldwide 

(Člen od roku 2002)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Vzdělávání
Poradenské a konzultační služby
Podpora komunikace českých expertů s partnery v rozvojových zemích

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 

(Člen od roku 2012)

Země působnosti
více než 25 zemí (např. Česká republika, Island, Finsko, Litva, Turecko, Švýcarsko)

Sektory působnosti
Humanitární pomoc v ČR (lidé v nepříznivých životních situacích), rozvojová spolupráce v zahraničí , globální rozvojové vzdělávání

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019

Fairtrade Česko a Slovensko 

(Člen od roku 2010)

Země působnosti
Česká republika a Slovensko

Sektory působnosti
Podpora a propagace certifikační značky Fairtrade

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Glopolis 

(Člen od roku 2006)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Vzdělávání, poradenství, výzkum, daňové ráje, potravinová bezpečnost

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 

(Člen od roku 2002)

Země působnosti
Česká republika + partnerské země v Evropě, Asii, Latinské Americe, kam mohou dobrovolníci

Sektory působnosti
Mezinárodní dobrovolnictví a mezikulturní vzdělávání

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

IOM – International Organization for Migration 

(Pozorovatel od roku 2007)

Země působnosti
cca 480 poboček (např. Senegal, Nairobi, Keňa, Buenos Aires, Costa Rica)

Sektory působnosti
Migrace

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2013

Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontières in Czech Republic 

(Pozorovatel od roku 2007)

Země působnosti
Cca 40 zemí (např. Nigérie, Uganda, Pákistán, Irák, Bělorusko, Srbsko, Bolívie, Kolumbie, Papua-Nová Guinea)

Sektory působnosti
Humanitární pomoc
Zdravotnictví

Multikulturní centrum Praha 

(Člen od roku 2009)

Země působnostiČeská republika

Sektory působnosti
Globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Multikulturní výchova
Výzkum
Publikační činnost

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2012, 2014, 2015, 2016

Nadační fond CCBC

(Člen od roku 2010)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Zvyšování povědomí a zajištění sbírek na projekty ochrany biodiverzity a podpory podnikání.

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019

NaZemi 

(Člen od roku 2006)

Země působnosti
Česká republika + vysílání expertů z NaZemi do Asie a Latinské Ameriky monitorovat globální témata

Sektory působnosti
Obhajoba důstojných pracovních podmínek
Globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Ochrana životního prostřední
Fairtrade

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Nesehnutí 

(Člen od roku 2019)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Životní prostředí, lidská práva, práva zvířat

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2018, 2019

Pro-Contact 

(Pozorovatel od roku 2006)

Země působnosti
Guinea

Sektory působnosti
Podpora školství
Podpora podnikání

Salesiánská asociace Dona Boska  

(Člen od roku 2009)

Země působnosti
Dem. rep. Kongo, JAR, Lesotho, Etiopie, Zambie, Svazijsko, Súdán, Zimbabwe, Bulharsko, Anglie, Německo, Slovensko, Česká republika, Mexiko, Indie

Sektory působnosti
Vzdělávání v ČR a zahraničí, terénní práce s mládeží v ČR

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

ShineBean 

(Člen od roku 2011)

Země působnosti
Česká republika, Keňa

Sektory působnosti
Osvěta, Podpora vzdělávání
Podpora sociálního a ekonomického rozvoje a využívání inovativních technologií

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2013

SIRIRI 

(Člen od roku 2010)

Země působnosti
Středoafrická republika

Sektory působnosti
Vzdělávání, Zdravotnictví, Zemědělství

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Společnost Podané ruce 

(Člen od roku 2007)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Pomoc v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Středisko ekologické výchovy SEVER, Základní článek hnutí Brontosaurus 

(Člen od roku 2013)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World 

(Člen od roku 2008)

Země působnosti
Bangladéš, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Burkina Faso, DR Kongo, Etiopie, Jižní Súdán, Kambodža, Mosambik, Pákistán, Papua Nová Guinea, Rwanda, Severovýchodní Indie, Tanzanie, Uganda

Sektory působnosti
Zdravotnictví (oční péče, rehabilitace)
Inkluzivní vzdělávání
Legislativní činnost
Osvětová činnost

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2014, 2017, 2019

Univerzita Palackého v Olomouci 

(Člen od roku 2007)

Země působnosti
Česká republika a zahraniční praxe

Sektory působnosti
Vzdělávání, vysílání studentů i pedagogů do rozvojových zemí

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019

Ústav mezinárodních vztahů   

(Člen od roku 2009)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2011, 2015, 2017, 2018

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů 

(Člen od roku 2006)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Vzdělávání

Rok hodnocení dle kodexu FoRS
2017, 2019

Ing. Blanka Šimůnková, M.A.

(Pozorovatel – fyzická osoba od roku 2010)

Země působnosti
Česká republika

Lenka Dobiáš Černá, M. A.

(Pozorovatel – fyzická osoba od roku 2008)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Jiné
Vzdělávání

Michal Procházka

(Pozorovatel – fyzická osoba od roku 2011)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Vzdělávání

Ing. Petra Brtníková, Ph.D.

(Pozorovatel – fyzická osoba od roku 2020)

Země působnosti
Česká republika

Sektory působnosti
Projektový management (monitoring, evaluation and learning)

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}