Český příspěvek k SDGs (2015-2030)

V září přišlo mezinárodní společenství s ambiciózním akčním plánem do roku 2030 ke globálnímu omezení chudoby a diskriminace, ochraně planety a posílení svobody, bezpečnosti a prosperity. Tzv. Cíle pro udržitelný rozvoj (SDGs) navazují na úspěšný program Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), přičemž budou vyžadovat větší provázanost a zapojení jak ze strany rozvojových, tak rozvinutých zemí.

České neziskové organizace, vzdělávací instituce a další organizace, které již 25 let podporují potřebné doma i ve světě, chrání přírodu, usilují o větší rovnost žen a mužů, věnují se vzdělávání a zasazují se o lidskou důstojnost, v nich spatřují příležitost pro spolupráci napříč svými tématy a přístupy. Organizace sdružené v kampani MĚJ SE K SVĚTU se na základě vzájemného dialogu napříč různými obory shodly na následujících tématech, která  vycházejí z nových globálních Cílů a která považují za prioritní pro Českou republiku:

 1. VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ VE SPOLEČNÉ ŠKOLEvzdělávání, které nediskriminuje a vybavuje dovednostmi pro život v 21. století, je otevřené světu kolem a podporuje učitele v jejich práci
 2. SOUDRŽNÁ A ROZMANITÁ SPOLEČNOSTsolidarita a přístup k základním službám, které pomáhají předcházet chudobě, společenským konfliktům a vyloučení, odlišnost jako obohacení společnosti 
 3. ROVNOST MUŽŮ A ŽENzamezení násilí na ženách, uznání neplacené práce žen, zajištění péče z veřejných zdrojů, odstranění platové nerovnosti a chudoby žen, podpora zastoupení žen v politice
 4. ZELENÁ, INOVATIVNÍ EKONOMIKAmenší emise skleníkových plynů a podpora inovací, jež sníží plýtvání surovinami, energií i potravinami, více místa pro přírodu v krajině
 5. SPOLUPRÁCE SE SVĚTEMvětší finanční podpora pro zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, včetně přispění k řešení situace uprchlíků, důraz na efektivitu využívání prostředků, posílení role ČR v multilaterální diplomacii, ochrana lidských práv

My, zástupci níže podepsaných organizací, se také hlásíme k odpovědnosti za tyto úkoly a vyzýváme Vládu České republiky, aby:

 1. se veřejně přihlásila k Cílům udržitelného rozvoje a k cílům relevantním pro ČR, stanovila indikátory jejich naplňování
 2. ustanovila mechanismus efektivní koordinace pro dosahování Cílů uvnitř státní správy, otevřeně konzultovala a spolupracovala s neziskovým sektorem i dalšími společenskými partnery při jejich naplňování
 3. pravidelně hodnotila dosahování Cílů ve zprávě o udržitelném rozvoji ČR a stanovovala akční plán pro jejich další naplňování.

Celý dokument k přečtení zde.

Více o celé kampani, do které je FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci zapojeno najdete na jejích webových stránkách zde.

 

Kampaň byla oficiálně představena 8. října 2015 na tiskové konferenci, tisková zpráva k přečtení zde.

TK 8.10 (3)

TK 8.10 (9)-2

TK 8.10 (7)

Články o kampani k přečtení zde:

 • Český rozhlas Plus (Dalibor Zíta, 9. 10. 2015)

Ranní plus – O projektu Měj se k světu. (po 17. minutě)

 •  Deník (ČTK, 8. 10. 2015)

Neziskové organizace požadují po vládě řešení udržitelného rozvoje.

 •  Haló noviny (Monika Hoření, 12. 10. 2015):

Neziskovky: Mějme se k světu.

 •  Parlamentní listy (ČTK, 11. 10. 2015):

Bělobrádek (KDU-ČSL): Věda a inovace mohou pomoci řešit složité problémy, jimž v současnosti čelíme. Například migraci.

 • Romea.cz (Michal Komárek, 9. 10. 2015):

Pavel Bělobrádek: Pokud jde o Romy nebo uprchlíky, musí jít politik proti „hlasu lidu“. Pravda se odhlasovat nedá.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}