Definice GRV

Globální rozvojové vzdělávání (GRV)

GRV je celoživotní proces, který:

  • přispívá k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a a životem lidí v jiných částech světa;
  • usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy lidí;
  • rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů;
  • směřuje k přijetí spoluzodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ.

Autorem definice jsou členové pracovní skupiny FoRS – Globální rozvojové vzdělávání

Příklady programů zabývajících se GRV

PRVÁK - Cílem programu rozvojového vzdělávání PRVák organizace ADRA je přispět k vyšší informovanosti dětí a mladých lidí v České republice o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce a o otázkách života v multikulturní společnosti a v globalizujícím se světě.

VARIANTY - Webový portál Varianty, který realizuje společnost Člověk v tísni, nabízí aktuální informace, texty a metodické materiály využitelné pro výuku interkulturního vzdělávání (IKV), globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a mediální výchovy. Poskytuje soubor možností, jak pomocí interaktivního způsobu učení naplňovat cíle a obsah průřezových témat RVP.

SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU - Vzdělávací program Svět v nákupním košíku nabízí možnost, jak do výuky zajímavou formou začlenit globální témata a problematiku rozvojových zemí. Nabízené interaktivní dílny poukazují na propojenost naší spotřeby s vybranými ekonomickými, sociálními a environmentálními problémy rozvojových zemí a jejich obyvatel, jako jsou chudoba, dětská práce nebo kácení deštných pralesů.

Seznam materiálů ke globálnímu rozvojovému vzdělávání naleznete zde.

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
7 + = třináct