Národní zpráva o rozvojovém vzdělávání v ČR

Shrnutí

Celé znění zprávy si můžete stáhnout zde (PDF).

Na základě studia podkladových materiálů, individuálních pohovorů a setkání s hlavními subjekty byly shromážděny informace o současném stavu globálního vzdělávání v České republice. Tyto informace byly následně kriticky analyzovány. Celý proces probíhal ve spolupráci s českou referenční skupinou, která byla hlavním partnerem při přípravě zprávy. Členy referenční skupiny byli zástupci České rozvojové agentury, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Českého fóra pro rozvojovou spolupráci FoRS. Mezioborový hodnotící tým byl složen z expertů z Finska, Irska, Norska a Slovenska, a pracoval za podpory sekretariátu GENE.

Zpráva je koncipována jako komparativní ve vztahu k předešlým hodnotícím zprávám. Kapitola 1 je úvodem ke zprávě a k celému procesu. Kapitola 2 je zaměřena na kontext globálního vzdělávání v České republice. Kapitola 3 rozebírá globální vzdělávání v řadě klíčových sektorů. Kapitola 4 souhrnně popisuje hlavní zjištění a doporučení vyplývající z provedeného hodnocení.

V hodnotící zprávě je oceněna skutečnost, že ačkoli globální vzdělávání je v České republice poměrně novým fenoménem, vznikla zde již relativně silná, výrazná a pokračující tradice. Ta se promítá do aktivní činnosti řady organizací zapojených do globálního vzdělávání a do mnoha chvályhodných iniciativ i dobře koncipovaných projektů v sektoru formálního i neformálního vzdělávání.

Rovněž se zde otevírá prostor pro mnoho nových příležitostí a možností: zapojení globálního vzdělávání do formálního školského sektoru v době radikální reformy vzdělávacího systému;  lepší koordinace i budování kapacit institucí a organizací; rostoucí a dlouhodobé financování; strategičtěji zaměřená práce s neformálním sektorem – to vše bude nezbytné splnit, pokud cesta ke globálnímu vzdělávání, na niž se Česká republika vydala, má být úspěšná.

Nadcházející české předsednictví v Radě EU (2009) je pro Českou republiku příležitostí ujmout se vedoucí role v oblasti globálního vzdělávání.

Hlavním doporučením hodnotící zprávy je, aby došlo k přijetí národní strategie globální výchovy v České republice. Tato národní strategie by zároveň měla zlepšit koordinaci mezi jednotlivými ministerstvy i uvnitř nich, a dále zlepšit jejich spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi, občanskou společností a dalšími sektory. Doporučení, jež vyplynula z hodnotícího procesu, jsou uvedena v Kapitole 4.

Česká referenční skupina pro přípravu hodnotící zprávy rovněž zahrnuje členy neformální pracovní skupiny pro globální rozvojové vzdělávání, koordinované Českou rozvojovou agenturou.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
× devět = 54