Týden GRV

Týden GRV 2018 – Mysli globálně, jednej lokálně

Zapoj se do Týdne globálního vzdělávání!

19. – 25. listopadu 2018

V letošním Týdnu globálního vzdělávání se zaměříme na téma udržitelnosti měst a obcí. Co by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se stala lepším místem pro život?

Polovina obyvatel světa, tedy více než 3,5 miliardy lidí, žije ve městech. Podle OSN bude podíl městské populace do roku 2030 tvořit až 60 % obyvatelstva. To s sebou nese velké výzvy, ať již jde o zajištění bezpečné dopravy šetrné k životnímu prostředí, cenově dostupného bydlení a služeb anebo péči o veřejný prostor. Velkou výzvou bude také to, jak  pomáhat těm nejvíce zranitelným – dětem, ženám nebo třeba seniorům.

Ač nás to možná překvapí, nejvíce chudých lidí nežije ve venkovských oblastech, ale právě ve městech. V nich pak v důsledku rychlé urbanizace dochází ke značnému znečišťování ovzduší, nadužívání elektrické energie a vody, hromadění nadbytečného odpadu a rychlé devastaci životního prostředí a zeleně.

Co s tím můžeme udělat my? Podíváme-li se na města a obce v různých koutech světa, uvidíme paletu inspirace a inovativních nápadů. Některá města se soustředí na ochranu životního prostředí využíváním sluneční energie, podporou opatření na zadržování vody v zastavěných částech měst či omezováním plastového odpadu. Jiná města budují sociální podniky, podporují diskuzní fóra nebo pořádají veřejné debaty, kde se občané mohou aktivně zapojit třeba do příprav územního plánování a výstavby či do zvelebování místa, kde žijí.

A co napadá vás? Pojďte s námi hledat odpovědi a navrhovat řešení v rámci Týdne globálního vzdělávání, který již dvacet let podporuje cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a k odpovědnosti každého z nás za kvalitu života v našem okolí i v širším světovém kontextu. Protože každá, i ta sebemenší, změna má smysl.

Chceme především podpořit školy, aby aktivně přispívaly k udržitelnému rozvoji na lokální úrovni a podílely se tak na řešení globálních výzev. Za tímto účelem jsme vytvořili krátký manuál Mysli globálně, jednej lokálně!, který vám pomůže s plánováním vašich nápadů ve vašem městě nebo obci. Pojďme začít jednat tak, abychom společně utvářeli takový svět, ve kterém chceme žít. Zapojte se i vy!

Do Týdne globálního vzdělávání se může zapojit i česká veřejnost v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a dalších místech v ČR na akcích pořádaných a podporovaných organizacemi ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita Česká republika, INEX – SDA, Jeden svět na školách – Člověk v tísni, NaZemi, SEVER a Varianty – Člověk v tísni sdruženými v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci.

Týden globálního vzdělávání vyvrcholí 21. listopadu 2018, kdy v různých koutech ČR proběhnou plánované akce na školách a pro veřejnost. Bližší informace o plánovaných akcích najdete na webových stránkách jednotlivých organizací a www.globalnirozvojovevzdelavani.cz.

 

Týden GRV 2017 – Tvoje cesta, tvoje stopa

Zapojte se do Týdne globálního vzdělávání!

18– 26. listopadu 2017

V letošním Týdnu globálního vzdělávání chceme hledat odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé.

Cestování do různých koutů světa se stalo pro mnohé z nás úplnou samozřejmostí. Navštívit cizí země, vnímat krásu přírody, vidět známé i méně známé památky, ale i poznávat život lidí nejrůznějších kultur. Stačí sbalit batoh, nasednout na vlak, do letadla či auta a vyrazit. A za pár dní se pak můžeme pochlubit vším, co jsme viděli a prožili.

Kolik z nás si však před cestováním položí otázku, jak naše návštěva ovlivní životy místních obyvatel? Přispěje ke zvýšení jejich životní úrovně? Jaký dopad bude mít naše cestování na životní prostředí?

Cestování může být obohacující a současně velmi zničující. Ovlivňuje místní obyvatele, životní prostředí, kulturu i ekonomiku. Proto je důležité se nad tématy s ním spojenými kriticky zamýšlet a mluvit o nich. Na to upozorňuje i OSN, které vyhlásilo rok 2017 mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu

Do Týdne globálního vzdělávání byla zapojena i česká veřejnost v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a dalších místech v ČR na akcích pořádaných  organizacemi ADRAARPOKDiakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráceFORSCharita ČRINEX SDAInformační centrum OSNMKC PrahaNaZemiPANTSEVER a Varianty – Člověk v tísni.

Týden globálního vzdělávání vyvrcholil dne 22. listopadu 2017, kdy ve všech zapojených městech proběhly projekce filmu Gringo Trails, diskuze a další akce pro veřejnost.

Hlavní akce:

 • 20. 11. 13:00 Praha – Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce – Kulatý stůl: Jak nás škola připravuje na život v globálním světě?
 • 20. 11. 18:30 Praha – Charita ČR – Dokument: Gringo Trails a diskuze s Davidem Šrámkem
 • 21. 11. 17:00 Ostrava – Centrum PANT – Prezentace: Udržitelný rozvoj v Istambulu
 • 22. 11. 10:00 Olomouc – ARPOK o.p.s. – Dokument: Gringo Trails a debata o udržitelném cestovním ruchu
 • 22. 11. 18:00 Praha – Varianty – Pub quiz: Jak na odpovědné cestování? Dokument: Gringo Trails
 • 22. 11. 18:00 Ostrava – Centrum PANT – Dokument: Gringo Trails
 • 22. 11. 19:00 Praha – ADRA a NaZemi – Dokument: Gringo Trails
 • 28. 11. 9:00 Hradec Králové – Multikulturní centrum Praha – Minikonference: Globální témata na českých školách

Přehled všech konaných akcí najdete v tabulce zde.

Týdentyden_GRV_2016_mensi GRV 2016 – Svět v bezpečí.

Připojte se i vy k Týdnu globálního vzdělávání!

19. – 27. listopadu 2016

Cílem Týdnu globálního vzdělávání 2016 bylo hledat cesty, jak udržovat bezpečnou rovnováhu mezi dobrými a špatnými stránkami ve světě i v nás samotných.

Zastat se slabšího, upozornit na nespravedlnost, nepodléhat předsudkům, aktivně se zapojovat do rozhodování o svém okolí, hájit své občanské svobody. Existuje mnoho způsobů, jak může každý z nás přispět k proměně světa na bezpečnější a přátelštější místo. Z denních zpráv lehce podlehneme pocitu, že žijeme v době plné násilí. Média nás zásobují obrazy válečných konfliktů, ničení životního prostředí, neřízené migrace, nemocí a bídy. Všechny tyto skutečnosti v nás probouzí nejen strach a nejistotu, ale také soucit a touhu pomáhat.

Zajistit bezpečí vyžaduje vzájemnou důvěru, toleranci a respekt. Znamená odvahu postavit se proti stavění zdí, boření mostů a nenávisti vůči ostatním. Neobejdeme se bez umění rozeznat skutečné ohrožení od pouhého strašení ani bez schopnosti na něj přiměřeně reagovat.

Týden globálního vzdělávání je celoevropská akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy, která je zaměřená na vzdělávací aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Věnuje se způsobům, jak ve vzdělávání přiblížit problém rovnosti, různosti a spravedlnosti mezi lidmi na lokální i globální úrovni. Hledá možnosti, jak prohloubit respekt a porozumění mezi různými kulturami. Podporuje vzdělávací aktivity, které vedou ke změně zažitých postojů a pomáhají nám cítit zodpovědnost za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Do týdne se zapojila i česká veřejnost v Praze, Brně a Olomouci a na dalších místech ČR již potřetí prostřednictvím členských organizací FoRS Varianty – Člověk v tísni, ADRA, ARPOK, Charita ČR, NaZemi, SEVER, MKC Praha, Informační centrum OSN, Diakonie ČCE a NIDV. Bližší informace k akcím najdete na stránkách jednotlivých organizací.

Diskuze, promítání, výstavy a mnoho dalších akcí proběhlo převážně od 19. do 27. listopadu 2016.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}