Průzkum veřejného mínění

Češi podporují rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, polovina z nich je připravena na ně v budoucnu sama přispět. Tři čtvrtiny z nich navíc chtějí, aby Česká republika alespoň udržela objem financí na tyto aktivity poskytovaný. Celkem 85 % respondentů podporuje, aby se žáci a studenti ve školách věnovali tématu globální odpovědnosti. Tato zjištění vyplývají z reprezentativního průzkumu veřejného mínění, který si u agentury NMS Market Research nechal FoRS zpracovat.   

Z průzkumu dále vyplývá, že pro polovinu české populace jsou nejdůvěryhodnějším realizátorem projektů zahraniční rozvojové spolupráce nevládní neziskové organizace. Za nimi se umístily státní instituce, vysoké školy či komerční subjekty.

Lidé se také domnívají, že hlavním důvodem pro rozvojovou spolupráci a poskytování humanitární pomoci by měla být pomoc lidem v nouzi. Na dalších příčkách se umístila snaha zlepšit zdravotní situaci lidí či morální důvody. Naopak na posledních třech místech se mezi důvody pomoci objevila podpora české ekonomiky, prevence konfliktů či nelegálního přistěhovalectví.

Pozitivní postoje k humanitární pomoci a rozvojové spolupráci převládají nejvíce mezi ženami, mladšími lidmi a lidmi s vyšším vzděláním.

Z průzkumu dále vyplývá, že lidé jsou více ochotni přispět, pokud dobře ví, jak budou jejich peníze využity, znají dobře organizaci, které peníze posílají, nebo je jim blízké téma.

Více se dozvíte v tiskové zprávě, kterou k výsledkům průzkum FoRS vydal 29.dubna 2014 – zde.

Shrnutí celkové zprávy u průzkumu veřejného mínení naleznete zde. Celková zpráva je k dispozici na vyžádání v Sekretariátu FoRS.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí