Česká politika

Pojem zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS ČR)

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je v širším smyslu ucelenou vládní politikou vůči partnerským rozvojovým a transformujícím se zemím, v užším slova smyslu představuje pomoc českého státu vyjádřenou transferem financí, materiálu a expertní či technické pomoci za účelem dlouhodobě udržitelného rozvoje partnerských zemí…

Česká zpráva nevládních organizací o zahraniční rozvojové spolupráci ČR

Od roku 2007 FoRS monitoruje kvalitu a efektivnost zahraniční rozvojové pomoci poskytované Českou republikou.

Jaké jsou prioritní země a sektory ZRS ČR

V květnu 2010 vláda schválila novou Koncepci ZRS ČR na období 2010-2017, která nahradila dosavadní dokument platný pro léta 2006-2010. Nová Koncepce mění teritoriální a sektorové priority české ZRS a také zohledňuje transformaci systému, která probíhala od roku 2007. Počet prioritních zemí se nezměnil, byly ale jinak rozděleny. Do skupiny programových zemí bylo zařazeno pět států, zemí bez programu spolupráce je devět. Pro jejich výběr byla stanovena čtyři kritéria: existence vztahů s ČR, potřebnost rozvojové spolupráce, připravenost země pomoc přijímat a koordinace s ostatními donory…

Kolik prostředků ČR poskytuje na ZRS

Česká zahraniční rozvojová spolupráce v letech 2001 až 2007 navýšila objem financí z původní 1 mld. Kč na 3,6 mld. Kč, což představovalo zvýšení podílu ZRS na HND z 0,047 % v roce 2001 na 0,12 % v roce 2006. Jako důsledek odvádění příspěvků ČR do rozpočtu EU se podíl prostředků na mnohostrannou pomoc zvýšil v neprospěch dvoustranné z původních 44 % v roce 2001 na přibližnou polovinu v roce 2005 až po plánovaných 60 % v roce 2011…

Struktura ZRS

Rok 2007 byl významným rokem, co se týče zlepšení efektivity a sjednocení českého systému ZRS. Usnesením vlády č. 1070 ze dne 19. září 2007 byla schválena transformace systému ZRS s cílem sjednotit odpovědnost a pravomoci v oblasti ZRS postupným převodem většiny projektů do gesce MZV…

Vývoj české ZRS do transformace

Rozvojová spolupráce ČR před rokem 1989 byla značně ideologicky motivována a ovlivněna bipolárním rozdělením světa. Novodobá éra české rozvojové spolupráce nastala po roce 1995, kdy Česká republika vstoupila do OECD a obnovila program zahraniční rozvojové spolupráce. Do roku 2002 však byla ZRS ČR značně sektorově a teritoriálně roztříštěná… Nejaktuálnější informace o stavu a vývoji české ZRS naleznete v přiloženém dokumentu Czech Republic and its Official Development Assistance.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
sedm + 2 =