Česká zpráva nevládních organizací o zahraniční rozvojové spolupráci ČR

Česká Aid Watch

FoRS od roku 2008 každoročně zpracovává neformální hodnotící zprávy o české zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS ČR) - tzv. českou aidwatch. Zprávy se snaží přiblížit pohled nevládních neziskových organizací sdružených ve FoRS na kvalitu a kvantitu české zahraniční rozvojové spolupráce za uplynulý rok.  Snaží se poskytovat podněty k diskusi s ostatními státními i nestátními subjekty zapojenými do ZRS ČR tak, aby docházelo ke zvyšování efektivnosti a skutečně pozitivních dopadů české ZRS, kterou se Česká republika snaží podílet na řešení globálních problémů.

  • 2013: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky – Příspěvek k odstraňování chudoby ve světě
  • 2012: Zpráva FoRS o zahraniční rozvojové spolupráci ČR za rok 2011: Hodnotící zpráva nevládních neziskových organizací sdružených ve FoRS – Českém fóru pro rozvojovou spolupráci
  • 2011: Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2010. Stínová zpráva nevládních neziskových organizací sdružených ve FoRS – Českém fóru pro rozvojovou spolupráci
  • 2010: Jak Česká republika snižuje globální chudobu. Stínová zpráva o zahraniční rozvojové spolupráci – retrospektiva pěti let
  • 2009: Česká pomoc na rozcestí. Zpráva nevládních neziskových organizací o zahraniční rozvojové spolupráci 2008-2009
  • 2008: Studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007

Aid Watch – English Summary

Briefing paper: Official Development Assistance of the Czech Republic in 2011 – here (PDF)

Executive Summary of a Shadow Report of Non-Governmental Organizations associated in FoRS – the Czech Forum for Development Cooperation 2010 – here (PDF)

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
4 + = dvanáct