Efektivnost rozvoje

Výstupy ze setkání na vysoké úrovni Globálního partnerství pro účinnou rozvojovu spolupráci (HLM GPEDC)

Setkání na vysoké úrovni Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci (HLM GPEDC) přivedlo do Mexika přes 1500 účastníků ze 130 zemí, aby dva roky po fóru v Pusanu posunuli dále agendu efektivního rozvoje. Mezi účastníky byli zástupci rozvojových zemí, tradiční i noví poskytovatelé pomoci, politici i lídři ze soukromých firem.

Mezi hlavní výzvy setkání patřilo ukotvení globálního partnerství v agendě pro období po roce 2015 a inkluzivní partnerství pro rozvoj. Důležitou agendou byla i otázka úniku kapitálu a zlepšení výběru daní v rozvojových zemích. Slovy Ngozi Okonjo-Iweala, spolupředsedy Globálního partnerství a ministra financí Nigérie: „Afrika přichází ročně o zhruba 50 miliard dolarů kvůli daňovým únikům, podnikání na černo a korupci“

Neméně důležitými body programu byly vzájemná kooperace a sdílení zkušeností mezi všemi aktéry rozvojové spolupráce. Kromě tradiční spolupráce rozvinutých a rozvojových zemí se hodně hovořilo o spolupráci na úrovni „jih-jih“ tedy mezi rozvojovými zeměmi navzájem.

Výsledkem setkání je celkem 38 nových iniciativ a hlavně společné komuniké, které bylo přijato všemi delegáty.

V souvislosti se setkáním byly vytvořeny publikace, které tvoří příspěvěk občanské společnosti. Zástupci FoRS se na těchto publikacích také podíleli
Zkušenost FoRS s podporou svých členů a pozorovatelů v oblasti efektivnosti rozvoje (Kodex efektivnosti FoRS, peer review, manuál k implementaci genderu aj.) je představena ve dvou čerstvých inspirativních publikacích:

  • “The Journey from Istanbul: Evidence on the Implementation of CSO DE Principles“ připravená globální platformou CPDE, kde organizace občanské společnosti ze zemí EU zastupuje Inka Píbilová z FoRS. Publikace je k dispozici zde.
  • „How European Civil Society Organizations Strive for Their Development Effectiveness“ připravený pracovní skupinou CSO Development Effectiveness evropské konfederace CONCORD. Publikace je k dizpozici zde.

Tyto publikace představují konkrétní příklady aktivit NNO z různých zemí pro posílení pozitivních dopadů vlastní činnosti na rozvoj (transparentnost, práce s partnery apod.), prostřednictvím implementace tzv. Istanbulských principů.

CPDE (Globální platforma organizací občanské společnosti pro efektivnost rozvoje) nepovažuje výsledné komuniké za dostačující nástroj pro zvýšení efektivnosti rozvoje a požaduje větší závazky. Podle CPDE Globální partnerství v Mexiku nepředstavilo žádný konkrétní plán, jak dosáhnout ustanovených ambiciózních cílů na poli efektivnosti rozvoje. Spolupředseda platformy CPDE Tony Tujan přímo řekl, že sice vítá závazky na snižování chudoby, odvázání pomoci a zlepšení ve vybírání daní, ale že se nejedná o nic nového. Kromě jiného CPDE poukazuje na to, že je potřeba dát větší prostor organizacím občanské společnosti a více se zaměřit na lidská práva

Kodex efektivnosti FoRS

Členové a pozorovatelé FoRS se v Kodexu efektivnosti hlásí k dodržování určitých principů a indikátorů rozvojové efektivnosti a k pravidelnému hodnocení jejich dodržování. Valná hromada FoRS přijala tento Kodex 1. 6. 2011.

Podrobně se o Kodexu efektivnosti dozvíte zde.

Články Daniela Svobody o efektivnosti rozvoje

  • „Aid Effectiveness or Development Effectiveness? Hot Discussion in Times of Turbulence“ si můžete přečíst zde.
  • „Reflections to the 4th HLF on Aid Effectiveness in Busan – So what the Busan brings?“ si můžete přečíst zde.

Efektivnost rozvojové spolupráce – odkazy

Předsednictví EU

Pro FoRS jako platformu českých nevládních neziskových organizací (NNO) znamenalo české předsednictví v Radě EU během prvního pololetí 2009 dobrou příležitost jak zdůraznit práci nevládních aktérů v rozvoji, posunout témata a agendu rozvojové spolupráce do popředí a mobilizovat nevládní sektor k většímu zapojení do evropské dimenze.

Mezinárodní konference o efektivnosti neziskových organizací v rozvojové spolupráci (23. – 24. 6. 2009)

Tato konference byla hlavní údálostí organizovanou Českým fórem pro rozvojovou spolupráci – FoRS během českého předsednictví radě EU. K jednomu stolu spolu zasedli klíčoví aktéři rozvojové spolupráce – neziskové organizace (CSOs), dárci z České republiky a dalších členských států unie a odborníci z občanského sektoru z rozvojových zemí. V rámci konfrence proběhla diskuse o principech efektivnosti rozvojové spolupráce z pohledu občanské společnosti a představení příspěvku českých nevládních neziskových organizací k jejich formulaci. Všechny potřebné informace naleznete zde.

Efektivnost rozvojové spolupráce – Open Forum for CSO Development Effectiveness

Nevládní neziskové organizace sdružené v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci – FoRS si za své společné téma během českého předsednictví v Radě Evropské unie v první polovině roku 2009 zvolily efektivnost rozvoje a zapojily se do globálního procesu otevřeného fóra o efektivnosti.

Konference „Getting to Results – Evaluation Capacity Building and Development“

Ve dnech 17.-20.3.2009 proběhla v Johannesburgu v rámci IDEAS (International Development Evaluation Association) Global Assembly 2009 konference na téma „Getting to Results – Evaluation Capacity Building and Development“.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
čtyři − 2 =