Efektivnost rozvoje

Kodex efektivnosti FoRS

Členové a pozorovatelé FoRS se v Kodexu efektivnosti hlásí k dodržování určitých principů a indikátorů rozvojové efektivnosti a k pravidelnému hodnocení jejich dodržování. Valná hromada FoRS přijala tento Kodex 1. 6. 2011.

Podrobně se o Kodexu efektivnosti dozvíte zde.

Články Daniela Svobody o efektivnosti rozvoje

  • „Aid Effectiveness or Development Effectiveness? Hot Discussion in Times of Turbulence“ si můžete přečíst zde.
  • „Reflections to the 4th HLF on Aid Effectiveness in Busan – So what the Busan brings?“ si můžete přečíst zde.

Efektivnost rozvojové spolupráce – odkazy

Předsednictví EU

Pro FoRS jako platformu českých nevládních neziskových organizací (NNO) znamenalo české předsednictví v Radě EU během prvního pololetí 2009 dobrou příležitost jak zdůraznit práci nevládních aktérů v rozvoji, posunout témata a agendu rozvojové spolupráce do popředí a mobilizovat nevládní sektor k většímu zapojení do evropské dimenze.

Mezinárodní konference o efektivnosti neziskových organizací v rozvojové spolupráci (23. – 24. 6. 2009)

Tato konference byla hlavní údálostí organizovanou Českým fórem pro rozvojovou spolupráci – FoRS během českého předsednictví radě EU. K jednomu stolu spolu zasedli klíčoví aktéři rozvojové spolupráce – neziskové organizace (CSOs), dárci z České republiky a dalších členských států unie a odborníci z občanského sektoru z rozvojových zemí. V rámci konfrence proběhla diskuse o principech efektivnosti rozvojové spolupráce z pohledu občanské společnosti a představení příspěvku českých nevládních neziskových organizací k jejich formulaci. Všechny potřebné informace naleznete zde.

Efektivnost rozvojové spolupráce – Open Forum for CSO Development Effectiveness

Nevládní neziskové organizace sdružené v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci – FoRS si za své společné téma během českého předsednictví v Radě Evropské unie v první polovině roku 2009 zvolily efektivnost rozvoje a zapojily se do globálního procesu otevřeného fóra o efektivnosti.

Konference „Getting to Results – Evaluation Capacity Building and Development“

Ve dnech 17.-20.3.2009 proběhla v Johannesburgu v rámci IDEAS (International Development Evaluation Association) Global Assembly 2009 konference na téma „Getting to Results – Evaluation Capacity Building and Development“.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1


Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek