Efektivnost rozvojové spolupráce

Organizace občanské společnosti jsou důležitými aktéry v rozvojové spolupráci. Jejich síla spočívá v rozličných funkcích, které vykonávají – realizují vzdělávací, osvětové a rozvojové projekty, hrají podstatnou roli při ovlivňování vládních politik a při prosazování lidských práv a dobré správy věcí veřejných a přinášejí významné zdroje od nestátních dárců a veřejnosti. Rozvojové výsledky organizací občanské společnosti však závisejí nejen na jejich vlastních schopnostech ale také na podmínkách prostředí, ve kterých působí.

V roce 2005 podepsali institucionální dárci a vlády Pařížskou deklaraci o účinnosti pomoci. Organizace občanské společnosti nebyly přizvány k její přípravě, ale zahájily paralelní proces s cílem definovat vlastní principy rozvojové efektivnosti. Taková reflexe by měla podpořit globální partnerství mezi organizacemi občanské společnosti a dalšími aktéry a posílit zapojení organizací občanské společnosti do tvorby i prosazování politik boje proti chudobě. Proces rozvojové efektivnosti doplňuje úsilí vlád a donorů, ale jde mnohem dále za principy „technicky lepší pomoci“ Pařížské deklarace. Otevírá novou dimenzi vlastní odpovědnosti organizací občanské společnosti za dopady rozvojové spolupráce. Tento proces pod názvem „Open Forum for CSO Development Effectiveness“ (www.cso-effectiveness.org) je postaven na základech otevřeného dialogu a spolupráce všech zainteresovaných stran.

Nevládní neziskové organizace sdružené v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci – FoRS si právě z těchto důvodů za své společné téma během českého předsednictví v Radě Evropské unie v první polovině roku 2009 zvolily efektivnost rozvoje. V rámci společných aktivit a diskusí se zamýšlely nad faktory efektivnosti v kontextu vlastních projektů a nad úlohou organizací občanské společnosti v rozvojové spolupráci. Věříme, že naše společná iniciativa bude začátkem cesty směřující k posílení role občanských organizací při přípravě a realizaci rozvojových programů, ale hlavně k dosažení pozitivních změn v rozvojových a transformujících se zemích.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
8 − tři =