Mezinárodní konference o efektivnosti NNO

Konference FoRS při příležitosti českého předsednictví v Radě EU: „Efektivnost organizací občanské společnosti v rozvojové spolupráci“

Platforma českých nevládních neziskových organizací aktivních v rozvojové spolupráci FoRS v úzké spolupráci s evropskou konfederací CONCORD pořádala ve dnech 23. a 24. června 2009 v Praze mezinárodní konferenci „Efektivnost organizací občanské společnosti v rozvojové spolupráci“. Tato konference byla hlavní a závěrečnou akcí na programu FoRS a oficiální doprovodnou akcí českého předsednictví v Radě EU. Konference byla organizovaná v rámci projektu FoRS „Civil Society Organisations Development Effectiveness“ financovaného z prostředků Evropské komise a Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Na konferenci se sjelo přes 170 zástupců organizací občanské společnosti (CSOs), donorů a vlád z téměř 50 zemí Afriky, Asie, Australasie, Evropy a Latinské a Severní Ameriky. Účastníci se věnovali hlavnímu tématu – efektivnosti rozvoje, především jeho třem aspektům: principům efektivnosti rozvoje, specifické roli CSOs v rozvoji a podmínkám zajišťovaným donory a vládami, v nichž mohou CSOs nejlépe rozvíjet svůj potenciál.

Následující text poskytuje stručný přehled konference. Můžete si také stáhnout závěrečnou zprávu z konference,závěrečné prohlášení účastníků konference, informace o řečnících, moderátorech a zapisovatelích, prezentace a zápisy z jednotlivých bloků.

 

První den konference

Program konference se skládal z různě koncipovaných bloků, v nichž poskytl prostor pro sdílení zkušeností mezi účastníky konference. Ti první den získali podrobný přehled o globálním procesu „Open Forum for CSO Development Effectiveness“ (www.cso-effectiveness.org) v rámci talk show, kterou moderoval Henri Valot z organizace CIVICUS. Zatímco Maliha Khan z členské organizace CARE International představila globální úroveň procesu, zástupci dalších dvou organizací -Aurélien Atidegla (Réseau des Plateformes Nationales d“ONG d“Afrique de l“Ouest et du Centre) a Blandine Bouniol(Caritas a spolupředsedkyně pracovní skupiny konfederace CONCORD o účinnosti rozvoje) se zaměřili na regionální úrovně procesu (africkou a evropskou). Calixto Avila z International Office for Human Rights – Action on Colombia (OIDHACO) dále připojil svou zkušenost z konkrétní země (Kolumbie). Tito čtyři řečníci se také podělili o vlastní názory na efektivnost rozvoje a efektivnost pomoci, na role CSOs v rozvoji a na problematické aspekty těchto rolí.

Později  se účastníci rozdělili do workshopů týkajících se různých témat (viz dole). České CSOs měly možnost porovnat výsledky úvah o efektivnosti vlastních aktivit v oblasti rozvojové spolupráce vedených se svými partnery v rámci předsednického projektu FoRS s názory a zkušenostmi účastníků z různých částí světa.

 

Udržitelné technologie pro udržitelný rozvoj

Moderátor:

 • Marek Hrubec, Centrum globálních studií, Akademie věd ČR, Univerzita Karlova v Praze

Řečníci:

 • Tomáš Tožička, EDUCON, Česká republika (prezentace)
 • Isabelle Duquesne, Centre International Developement et Civilisations, Francie
 • Carlos Roque, Centro de Estudos de Democracia e Desenvolvimento, Mozambik

Zapisovatelka:

 • Jana Krczmářová, FoRS, Česká republika (zápis)

Migrace a rozvoj

Moderátor: 

 • Blandine Bouniol, Caritas, členka Globální facilitační skupiny (Global Facilitation Group, GFG) při „Open Forum for CSO Development Effectiveness“

Řečníci: 

 • Tereza Rejšková, Multikulturní centrum Praha, Česká republika (prezentace)
 • Marie Říhová, Mezinárodní organizace pro migraci, Česká republika (prezentace)

Zapisovatelka: 

 • Jarmila Lomozová, Arcidiecézní charita Praha, Česká republika (zápis)

Rozvoj pro všechny

Moderátor: 

 • Jan Mrkvička, Člověk v tísni, Česká republika

Řečníci: 

 • Margaret Kabango, Uganda Reach the Aged Association, Uganda (prezentace)
 • Kibble Ngalauka, Sue Ryder Foundation v Malawi (prezentace)
 • Victoria Shewell, Sue Ryder International UK (prezentacepoznámky)

Zapisovatelka: 

 • Zuzana Sládková, FoRS, Česká republika

Gender a rozvoj

Moderátor: 

 • Azra Sayeed, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), spolupředsedkyně GFG

Řečnice: 

 • Míla Lukášová, Centrum ProEquality při Otevřené společnosti, Česká republika (prezentace)
 • Florence Etta, African Evaluation Association and Africa Gender & Development Evaluators Network, Nigerie (prezentace)

Zapisovatelka: 

 • Maria Theresa Nera-Lauron, Asia Pacific Research Network, Filipíny (zápis)

Demokratické vládnutí a rozvoj

Moderátor: 

 • Jan Urban, novinář, humanitární pracovník, docent na New York University v Praze

Řečníci: 

 • Haider Yaqub, Plan Pakistan (prezentace)
 • Šimon Pánek, Člověk v tísni, Česká republika
 • Tara Brace-John, One World Action UK (prezentace)

Zapisovatelka: 

 • Veronika Divišová, Člověk v tísni, Česká republika (zápis)

Zemědělství a potravinová bezpečnost

Moderátor: 

 • Sarojeni Rengam, People“s Coalition on Food Sovereignty, Asie, členka GFG

Řečníci: 

 • Jan Černík, Charita Česká republika (prezentace)
 • Mushtaq Ahmed, zástupce Kanadské agentury pro mezinárodní rozvoj (CIDA) v „Global Donor Platform for Rural Development (prezentace)
 • Rebecca Domondon, Charita Česká republika, mise v Indonésii (prezentace)

Zapisovatelka: 

 • Roberto Pinauin, IBON, Filipíny (zápis)

První den konference byl zakončen prezentací Daniela Svobody (z členské organizace FoRS Development Worldwide), který vedl proces diskuzí a identifikace principů efektivnosti rozvoje v rámci předsednického projektu FoRS. Krátce zmínilvýsledky tohoto procesu zhmotněné ve formě publikace „Efektivnost rozvoje – hledání nových cest“ a představil návrh prohlášení účastníků konference.

 

Druhý den konference

Druhý den konference byl věnován debatám mezi různými aktéry zaměřeným na výměnu názorů na roli CSOs v rozvoji, budoucí vztahy a partnerství mezi donory, vládami a CSOs a na budoucí kroky v implementaci Akční agendy z Akry (Accra Agenda for Action). Zatímco první panel složený ze zástupců donorů byl moderovaný představitelem CSOs, v druhém panelu si tito aktéři vyměnili role a debata CSOs byla moderovaná zástupkyní z řad donorů.

Panel 1 (zástupci donorů a vlád)

Moderátor:

 • Olivier Consolo, Ředitel konfederace CONCORD

Řečníci:

 • Michal Kaplan, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Camilla Lindström, Team Civil Society, Švédská agentura pro mezinárodní rozvoj (Swedish International Development Cooperation Agency, SIDA) (prezentace)
 • Angelo Baglio, Ředitel jednotky F1- Vztahy s občanskou společností a koordinace, EuropeAid, Evropská komise

Zapisovatelka:

 • Linda Rademakers, Australian Council for International Development (zápis)

Panel 2 (zástupci CSOs)

Moderátor: 

 • Johanna Mang, Ředitelka jednotky „NGO Cooperation and Humanitarian Affairs“, Rakouská rozvojová agentura (Austrian Development Agency)

Řečníci: 

 • Tracey Konstant, University of Pretoria, AIDS Consortium (prezentace)
 • Beris Gwynne, ředitelka Global Accountability ve World Vision International a členka Správní rady INGO Accountability Charter (prezentace)
 • Susana Eróstegui, výkonná ředitelka Union nacional de instituciones para el trabajo de accion social (UNITAS) (prezentace)

Zapisovatel: 

 • Arthur Shoo, ředitel Empowerment and Capacity Building, All African Conference of Churches (zápis)

Konferenci zakončila neplánovaná živá diskuze mezi účastníky o formulaci závěrečného Prohlášení. Účastníci souhlasili s principy v rozvojové spolupráci a zavázali se je diskutovat a zkoumat v rámci procesu „Open Forum for CSO Development Effectiveness“. Spíše ambiciózní cíl platformy FoRS se tak naplnil díky aktivitě účastníků pocházejících z velice různorodých kontinentů a prostředí. FoRS se cítí poctěn tím, že mohl přispět k mezinárodnímu úsilí organizací občanské společnosti ve zvyšování efektivnosti rozvoje.

Konference byla také doprovozena několika akcemi: setkání Globální facilitační skupiny při „Open Forum“, jednání skupiny „Multi-stakeholder Group on CSO Development Effectiveness“ a kulatý stůl „Decent work for all“ pořádaný pozorovatelskou organizací FoRS Život 90.

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
dva + 4 =