Předsednictví EU

Předsednický projekt FoRS „Civil Society Organizations Development Effectiveness“

U příležitosti českého předsednictví v první polovině roku 2009 FoRS uskutečnil řadu aktivit v rámci projektu financovaného Evropskou komisí a Ministerstvem zahraničních věcí ČR „Civil Society Organizations Development Effectiveness“ (říjen 2008 – prosinec 2009). Za ústřední téma si organizace ve FoRS zvolily efektivnost rozvoje organizací občanské společnosti (pro zjednodušení dále nevládní neziskové organizace, NNO). Zamyšlením se nad svými aktivitami a faktory jejich pozitivního i nepříliš pozitivního dopadu a vzájemným sdílením zkušeností české NNO a jejich zahraniční partneři přispěli  do mezinárodního procesu „Open Forum for CSO Development Effectiveness“ (www.cso-effectiveness.org). Efektivnost rozvoje organizací občanské společnosti byla také průřezovým tématem v dalších prioritních oblastech FoRS během českého předsednictví: dobré vládnutí a demokracie, rozvojové vzdělávání, zemědělství a potravinová bezpečnost, udržitelné technologie, migrace/remitence a inkluzivní rozvoj. Zvláštní místo měla také genderová problematika v rozvoji vzhledem k jejímu úzkému spojení s tématem efektivnosti.

Do projektu se aktivně zapojila zhruba třetina členů a pozorovatelů FoRS, šest z nich mělo status partnera. Na konci realizačního období se uskutečnilo externí hodnocení projektu.  Závěrečnou hodnotící zprávu naleznete zde.

Projekt přispěl především k posílení celé platformy FoRS, jejího sekretariátu a pracovních skupin (PS rozvojové vzdělávání a udržitelné technologie), vytvoření českého příspěvku do mezinárodního procesu Open Forum for CSO Development Effectiveness (formulace a schválení principů efektivnosti rozvoje NNO v „Pražském prohlášení“ závěrečné konference) a posílení kapacity partnerských organizací přispívat do tohoto procesu a zvyšovat dopad své práce.

Mezi hlavní doporučení hodnotící zprávy pro FoRS patří především poskytnout NNO návod k aplikaci principů efektivnosti rozvoje definovaných v rámci projektu v praxi a facilitovat tento proces a zapojit více organizací ve FoRS(především ty, které se předsednického projektu aktivně neúčastnily) do diskuze o efektivnosti rozvoje.

FoRS bude dále podporovat aktivity změřené na zvyšování efektivnosti práce NNO v rozvojové spolupráci, a to na české i na mezinárodní úrovni. Na české úrovni to bude obnovení pracovní skupiny FoRS efektivnost rozvoje. Na mezinárodní úrovni  bude FoRS nadále  zapojený do procesu Open Forum for CSO Development Effectiveness a bude sledovat další přípravné iniciativy na 4. Fórum na vysoké úrovni v roce 2011 jakožto důležitý mezník v procesu reformy  mezinárodního systému rozvojové spolupráce.

V rámci „předsednického“ projektu vydal FoRS také brožuru How to Engage in the EU Presidency, která má za úkol sdílet zkušenosti z průběhu českého předsednictví s neziskovými organizacemi z Polska a Maďarska. Dokument najdete zde v anglickém jazyce a zde v polském jazyce.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
1 + = sedm