Předsednictví EU

Předsednický projekt FoRS „Civil Society Organizations Development Effectiveness“

U příležitosti českého předsednictví FoRS uskutečnil řadu aktivit v rámci projektu financovaného Evropskou komisí a Ministerstvem zahraničních věcí ČR „Civil Society Organizations Development Effectiveness“ v obodbí říjen 2008 – prosinec 2009. Za ústřední téma si organizace ve FoRS zvolily efektivnost rozvoje organizací občanské společnosti (pro zjednodušení zkratka NNO). Zamyšlením se nad svými aktivitami a faktory jejich pozitivního i nepříliš pozitivního dopadu a vzájemným sdílením zkušeností české NNO a jejich zahraniční partneři přispěli  do mezinárodního procesu „Open Forum for CSO Development Effectiveness“ (www.cso-effectiveness.org). Efektivnost rozvoje organizací občanské společnosti byla také průřezovým tématem v dalších prioritních oblastech FoRS během českého předsednictví: dobré vládnutí a demokracie, rozvojové vzdělávání, zemědělství a potravinová bezpečnost, udržitelné technologie, migrace/remitence a inkluzivní rozvoj. Zvláštní místo měla také genderová problematika v rozvoji vzhledem k jejímu úzkému spojení s tématem efektivnosti.

Do projektu se aktivně zapojila zhruba třetina členů a pozorovatelů FoRS, šest z nich mělo status partnera. Na konci realizačního období se uskutečnilo externí hodnocení projektu.  Závěrečnou hodnotící zprávu naleznete zde.

Projekt přispěl především k posílení celé platformy FoRS, jejího sekretariátu a pracovních skupin (PS rozvojové vzdělávání a udržitelné technologie), vytvoření českého příspěvku do mezinárodního procesu Open Forum for CSO Development Effectiveness (formulace a schválení principů efektivnosti rozvoje NNO v „Pražském prohlášení“ závěrečné konference) a posílení kapacity partnerských organizací přispívat do tohoto procesu a zvyšovat dopad své práce.

Mezi hlavní doporučení hodnotící zprávy pro FoRS patří především poskytnout NNO návod k aplikaci principů efektivnosti rozvoje definovaných v rámci projektu v praxi a facilitovat tento proces a zapojit více organizací ve FoRS(především ty, které se předsednického projektu aktivně neúčastnily) do diskuze o efektivnosti rozvoje.

FoRS bude dále podporovat aktivity změřené na zvyšování efektivnosti práce NNO v rozvojové spolupráci s cílem přispět  k jejímu většímu dopadu. Tato podpora bude jak na české tak na mezinárodní úrovni. Na české úrovni to bude obnovení pracovní skupiny FoRS efektivnost rozvoje. Na mezinárodní úrovni  bude FoRS nadále  zapojený do procesu Open Forum for CSO Development Effectiveness a bude sledovat další přípravné iniciativy na 4. Fórum na vysoké úrovni v Seoulu v roce 2011 jako důležitý mezník v procesu reformy  mezinárodního systému rozvojové spolupráce.

V rámci tohoto projektu vydal FoRS také brožuru How to Engage in the EU Presidency, která má za úkol sdílet zkušenosti z průběhu českého předsednictví s nezizkovými organizacemi z Polska a Maďarska. Dokument najdete zde v anglickém jazyce a zde v polském jazyce.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
− 1 = čtyři