Evropská unie a její odpovědnost ve světě

Výzva kandidátům do Evropského parlamentu 2009

Evropská unie a její členské státy jsou největším kolektivním dárcem prostředků na rozvojovou spolupráci ve světě. Evropská komise společně s jednotlivými členskými státy poskytuje ročně více než 55 % veškeré světové rozvojové pomoci.

Před nadcházejícími červnovými volbami Vám jako kandidátům na poslance a poslankyně Evropského parlamentu nabízíme partnerství, jehož cílem bude hledání společné cesty k udržitelnému rozvoji ve světě.

Tuto výzvu Vám adresujeme jménem národních platforem pro rozvojovou spolupráci ze zemí Visegrádské skupiny. Zastupujeme více než 150 organizací občanské společnosti v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Naše země, jako nové členské státy EU, měly totožné problémy při vytváření systému poskytování rozvojové pomoci a při orientaci v rozvojové politice EU.

Výzvu současně vydává i evropská konfederace nevládních neziskových organizací CONCORD, působící na poli mezinárodního rozvoje, humanitární pomoci a rozvojového vzdělávání. V konfederaci CONCORD je zastoupeno více než 1 600 nevládních organizací, které mají podporu milionů evropských občanů.

Role europoslance je náročný úkol s velkou zodpovědností. Svými rozhodnutími můžete výrazně přispět k boji proti chudobě. Právě její odstraňovaní je hlavním cílem rozvojové politiky EU. Rozvojová spolupráce EU, pokud zahrneme i úsilí jednotlivých členských států, tvoří více než 55 % veškeré světové rozvojové pomoci. Tato pomoc míří do více než 100 států světa a zaměřuje se na podporu různých sektorů. EU je tak největším donorem oficiální rozvojové pomoci na světě s vlastním rozpočtem, politikou a programy rozvojové spolupráce.

I Vy můžete přispět k tomu, aby EU přijala zodpovědnost za dění ve světě, prostřednictvím svých pravomocí europoslance a Vaším angažováním ve výboru pro rozvoj (DEVE) a dalších výborech, jejichž práce se přímo nebo nepřímo týká též rozvojové politiky anebo politiky ve vztahu k rozvojovým státům.

Politické záležitosti, které mají vliv na rozvojové země, nemá v kompetenci pouze výbor pro rozvoj. Dalšími výbory, jejichž rozhodnutí mohou mít vliv na vývoj rozvojových zemí, jsou i výbor pro zahraniční věci (AFET), výbor pro lidská práva (DROI), výbor pro bezpečnost a obranu (SEDE), výbor pro mezinárodní obchod (INTA), výbor pro rozpočet (BUDG), výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM).

Žádáme Vás, abyste následující tři základní cíle rozvojové spolupráce vzali v úvahu při implementaci politik, jež pravděpodobně ovlivní dění v rozvojových zemích: větší a kvalitnější pomoc, udržitelný rozvoj a demokratická odpovědnost.

Úplné MANIFESTO adresované kandidátům do evropského parlamentu si můžete přečíst v české i anglické verzi

Zdroje informací o volbách do parlamentu EU

Manifesta

Zpravodajství

EurActive

  • český informační portál o dění v Evropské unii

EUobserver

  • denní zpravodajství o EU v angličtině

Oficiální stránky

Evropský parlament

  • stránky věnované volbám (v češtině)

vybiramsi.eu

  • stránka určená především mladým lidem, kteří se chtějí v problematice lépe orientovat

Politické strany ve volbách do Evropského parlamentu

Na těchto webových stránkách najdete kandidátní listiny a volební programy jednotlivých českých politických stran pro volby do parlamentu EU

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
1 × osm =