Co je CONCORD

Účast FoRS v evropské konfederaci rozvojových nevládních organizací CONCORD

 

Co je CONCORD?

CONCORD sdružuje přes 180 národních platforem nevládních organizací z EU a evropských rozvojových síťových organizací. Celkem tak tato organizace zastupuje více než 1600 jednotlivých nevládních rozvojových organizací z celé EU. CONCORD zastupuje tuto masu nevládních rozvojových organizací především ve vztahu k Evropské komisi a také vůči některým dalším mezinárodním strukturám. CONCORD vytváří společná stanoviska evropských nevládních organizací k evropské i k širší mezinárodní rozvojové politice a usiluje o transparentní komunikaci mezi Evropskou komisí a zástupci občanské společnosti ve věcech rozvojové spolupráce. Více o CONCORD naleznete na webových stránkáchwww.concordeurope.org.

 

FoRS je členskou platformou CONCORD

Jak se prakticky odráží členství v CONCORD ve FoRS (v sekretariátu a mezi členy)? V CONCORD je vytvořena struktura několika tématických pracovních skupin. Činnosti těchto skupin se mohou účastnit všechny členské platformy a je žádoucí, aby se účastnily co nejaktivněji. Jednotlivě platformy se v pracovních skupinách zpravidla účastní v zastoupení pracovníky svých jednotlivých členských organizací. FoRS se momentálně účastní činnosti těchto pracovních skupin:

 

  • Financing for Development and Relief – kontinuálně sleduje a snaží se konstruktivně ovlivňovat finanční mechanismy Evropské komise určené pro financování rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Současný zástupce FoRS v FDR je Michaela Burdová (Člověk v tísni – www.clovekvtisni.cz) .
  • Policy Forum – sleduje vývoj v různých sektorech rozvojové politiky a snaží se organizovat potřebné reakce CONCORD na aktuální dění v rozvojové politice. Současná zástupkyně FoRS v PF je Zuzana Dudová (FoRS –www.fors.cz).
  • Development Education Forum – sleduje potřeby rozvojového vzdělávání a rozvojové osvěty v EU, sdružuje know-how evropských organizací v této oblasti, spolupracuje s Evropskou komisí na nových programech rozvojového vzdělávání a rozvojové osvěty. Současný zástupce FoRS v DEF je Eva Vernerová (UPOL –www.upol.cz).
  • Civil Society Organisations Development Effectiveness – skupina připravuje stanovisko a postup CONCORD ve zvyšování účinnosti rozvojové pomoci poskytované organizacemi občanské společnosti. Ve skupině zastupuje FoRS Daniel Svoboda (Development Worldwide – www.dww.cz).
  • Aid Watch – skupina každoročně monitoruje plnění závazků na zvyšování oficiální rozvojové pomoci členských států EU. Produktem působení této skupiny je každoroční zpráva Aid Watch. Zástupkyní FoRS je Petra Krylová (ARPOK – www.arpok.cz). Každoročně se někdo ze zástupců Správní rady FoRS nebo Sekretariátu účastní zasedání valného shromáždění CONCORD (General Assembly).
  • Gender and development – skupina monitoruje plnění závazků strategií Evropské komise v oblasti genderové rovnosti a posilování role žen v rozvojové spolupráci. Zabývá se také monitoringem a genderovou analýzou „EU-Africa strategy“. Zástupkyní FoRS je Kristýna Kosatíková (IGPN – www.igpn.net).
  • Food, trade & agriculture – skupina zkoumá nové okolnosti v rozvojových zemích způsobené zvyšováním cen potravin a usiluje o definování témat, která by měla být zahrnuta do oficiálního manifestu CONCORDU pro volby do Evropského parlamentu. Zástupcem FoRS je Aurel Destré (Glopolis – www.glopolis.cz)

 

Concord rovněž poskytuje členům řadu užitečných informací týkajících se dění na poli evropské rozvojové spolupráce. Každý týden například rozesílá zajímavý monitoring, v němž jsou mimo jiné přehledy aktuálních možností financování rozvojových projektů z prostředků EU.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí