Humanitární standardy FoRS

Nestátní neziskové organizace sdružené v platformě Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), které poskytují humanitární pomoc v České republice i zahraničí a které se ucházejí o přidělení humanitárních dotací Ministerstva zahraničí ČR (MZV) nebo organizují veřejné sbírky na humanitární účely, se zavazují k dodržování obecně platných kvalitativních standardů a principů souvisejících s poskytováním humanitární pomoci.
Podpisem tohoto dokumentu stvrzuji, že moje organizace vlastní, respektuje a aktivně uplatňuje následující dokumenty:

 1. Kodex chování humanitárních pracovníků Červeného kříže a nevládních neziskových organizací, který rozvádí principy humanity, nestrannosti, neutrality, nezávislosti, stanovování humanitárních priorit pouze na základě potřeb postižené populace a další klíčové přístupy.
 2. Standardy Sphere, které prostřednictvím Humanitární charty rozvádějí etické a právní principy ochrany příjemců pomoci a klíčových technických standardů; rozpracovávají základní principy ochrany; klíčové procesní standardy; a technické standardy v oblastech pitná voda, sanitace a hygiena; zajištění potravin a výživy; přístřeší a materiální pomoc; a zdravotnictví. Akceptovatelné jsou též obdobné interní směrnice, které jsou ve svém rozsahu a detailu srovnatelné či dále rozvádějí standardy Sphere.
 3. Interní Etický kodex či obdobný dokument, který stanovuje a dále rozpracovává základní principy vyžadovaného či naopak neakceptovatelného jednání svých zaměstnanců. Tento kodex je veřejně přístupný.

Svým podpisem humanitární standardy FoRS stvrdily následující organizace:

 1. ADRA ČR
 2. CARE ČR
 3. Český červený kříž
 4. Člověk v tísni
 5. Diakonie ČCE
 6. Charita ČR
 7. SIRIRI

Plná verze dokumentu je k dispozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}