Tiskové zprávy a stanoviska FoRS

2020

 • Pouze Babišova vláda neřeší pomoc rozvojovým zemím se zvládáním dopadů změny klimatu. Na summitu premiérů zemí V4 a Rakouska ve čtvrtek 16. ledna v Praze bude tématem jednání mimo jiné změna klimatu. Premiér Babiš by měl sladit krok se svými protějšky a konečně rozhodnout o výši pomoci, kterou Česká republika poskytne rozvojovým zemím na zvládání dopadů změny klimatu a snížení emisí. Poskytování finanční podpory na klimatická opatření v zemích globálního Jihu patří mezi závazky, k nimž se Česká republika přihlásila ratifikací Pařížské dohody.  Více informací zde.

2019

 •  Potopí Babiš zásadní dohodu na ochranu klimatu? Zablokováním hrozí jako jediný politik z celé EU. Na summitu Evropské rady, který proběhne ve čtvrtek a v pátek, se premiér Andrej Babiš podle vlastních slov chystá zablokovat cíl klimatické neutrality EU. Návrh, který počítá s tím, že by EU do roku 2050 neměla vypouštět více emisí skleníkových plynů, než dokáže pohltit, v současné době nahlas kritizuje pouze Česko, které hrozí jeho zablokováním. Více informací naleznete zde.
 • OSN, Evropský parlament, ekologické organizace a sílící hlas veřejnosti vyzývají politiky k rychlejšímu snižování emisí skleníkových plynů. V pondělí začne výroční konference OSN o změně klimatu v Madridu. O krocích nutných k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky a k odvrácení klimatického rozvratu ohrožujícího bezpečný život na Zemi budou politické špičky jednat na konferenci COP25, která se koná v Madridu ve dnech 2. – 13. prosince. Jednat se bude také o pravidlech pro mezinárodní obchodování s emisemi, která se nepodařilo dohodnout na loňském summitu v polských Katovicích. Dalším tématem konference je nástroj pro odškodnění ztrát a škod, s nimiž se musejí vyrovnávat nejchudší země vlivem dopadů změny klimatu. Více informací zde.
 • Příspěvek ČR rozvojovým zemím na zvládání dopadů změny klimatu klesl. Jak to bude dál vláda zatím nerozhodla. Česká republika od roku 2010 poskytovala finanční prostředky na zvládání dopadů změny klimatu a snižování emisí v rozvojových státech v objemu cca 200 milionů Kč ročně. (1) Výše této podpory ale v roce 2017 klesla na 186 milionů korun, tj. ČR poskytla o 18 milionů méně než v předchozím roce 2016. (2) Na příští rok nemá vláda zatím konkrétní plán. Poskytování finanční podpory na klimatická opatření v zemích globálního Jihu patří mezi závazky, k nimž se Česká republika přihlásila ratifikací Pařížské dohody. Více informací zde.
 • Premiér jel na klimatický summit s prázdnýma rukama. Prostor dostaly jen inspirativní státy. Klimatický summit, který v noci na dnešek skončil v americkém New Yorku, ukázal, že Evropská unie zatím není schopna přijmout roli světového klimatického lídra a zavázat se k ambicióznímu plánu na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, přestože drtivá většina členských zemí o něj usiluje. Jednou z členských zemí, které tuto vizi stále blokují, je vedle Polska, Maďarska a Estonska i Česko.  Více se dočtete v tiskové zprávě.
 • Stávkovat se studenty by měli úplně všichni. Vláda stále blokuje účinnější klimatickou politiku, o níž budou jednat světoví státníci na summitu v New Yorku. V pátek 20. září se k další celosvětové studentské stávce za klima přidají i lidé jiných věkových kategorií – od pracujících až po lidi v důchodu. Klimatická krize je problémem, který se už netýká jen mladých a budoucích generací, ale všech lidí bez ohledu na věk. Více se dočtete v zde.
 • Vědci: Změny v produkci potravin a přístupu ke krajině jsou pro stabilní klima podobně důležité jako konec fosilních paliv. Společná tisková zpráva Klimatické koalice, FoRS, Greenpeace a Česka proti chudobě a nerovnostem ve spolupráci s Informačním centrem OSN ke zprávě Mezinárodního panelu OSN ke změně klimatu (IPCC).
 • Peníze z emisních povolenek jsou potřeba na řešení změny klimatu. Ne na zalepení rozpočtu. Novelu zákona dnes začnou projednávat poslanci a my s ní vydali tiskovku zde.
 • Otevřený dopis Ministru zahraničních věcí T. Petříčkovi k Jednání Rady ministrů zahraničí EU o rozvojové spolupráci dne 16. května 2019 – zde.
 • Lidé berou změnu klimatu vážně. ČR nedělá pro snížení emisí dost. K řešením se však poslanci dnes nedostali Sněmovna přerušila jednání o změně klimatu. Společný tiskový komentář asociací ekologických, rozvojových a humanitárních organizací zde.
 • ČR zaostává v ochraně klimatu. Poslanci a vláda by měli konečně nastartovat změnu. Nezávislý audit české klimatické politiky a doporučení pro zítřejší jednání Sněmovny o změně klimatu. Přečtěte si více informací zde. Doporučení vládě naleznete zde.
 • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 10. dubna zveřejnila předběžné údaje o stavu světové rozvojové pomoci za rok 2018. Dárcovské země z těchto statistik nevycházejí v tom nejlepším světle. Oproti roku 2017 totiž celková výše rozvojové pomoci (ODA) klesla, a to paradoxně především do nejchudších zemí světa, pro které ODA představuje až dvě třetiny celkových vnějších financí. Více informací naleznete zde.

2018

 • AidWatch CONCORD 2018: Rozpočet na rozvojovou pomoc Evropské unie klesá, zatímco chudoba ve světě přetrvává a krize přibývají- tiskový zpráva FoRS zde. Celý report CONCORD zde.
 • Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky: Humanitární pomoc v příštím víceletém finančním rámci EU a rozpočtu na rok 2019 (11. 9. 2018) – zde.
 • Světový humanitární den: Proč je česká pomoc v zahraničí stále tak důležitá? (13. 8. 2018) – zde.
 • Rozpočet EU: Navrhovaná reforma finančních nástrojů vnější spolupráce v novém rozpočtu EU podkopává jejich efektivnost (2. 5. 2018) – zde.
 • Svěřenský fond EU pro Afriku: Zpráva evropské sítě CONCORD hodnotí jeho přínosy a slabiny v oblasti prevence neregulérní migrace a rozvojových potřeb (30. 1. 2018) – zde.

Fotoarchiv: Evropská komise

2017

 • Humanitární kongres v Praze: Nové trendy, noví hráči & stará etika (30. 10. 2017) – zde.
 • Předvolební dobrá zpráva: Drtivá většina stran, které nejspíš zasednou v parlamentu, chce dávat víc na rozvojovou pomoc a zohledňovat dopady na rozvojové země při přípravě zákonů (17.2.2017) – zde.
 • Světový humanitární den: Loni bylo ve válkách výbušnými zbraněmi zabito nebo zraněno přes 32 000 lidí. I válka má svoje pravidla a české neziskové organizace vyzývají k jejich dodržování (16.8.2017) – zde.
 • Efektivnost ZRS ČR: Česko dokáže zlepšovat život chudých ve světě, mělo by ale přidat na financích i efektivnosti (9.5.2017) – zde.
 • Výročí války v Sýrii: Válka v Sýrii trvá 6 let a miliony dětí neznají život v míru (13.3.2017) – zde.

 Fotoarchiv: CARE ČR

2016

 • Týden globálního rozvojového vzdělávání (21.11.2016) – zde.
 • Světový humanitární den: Desítky humanitárních pracovníků každý rok přijdou o život při pomoci druhým (17.8.2016) – zde.
 • Světový humanitární summit OSN: Pět českých nevládních organizací vyzývá u příležitosti Světového humanitárního summitu OSN politiky k rozhodnosti (20.5.2016) – zde.
 • Význam ZRS: Rostoucí význam rozvojové spolupráce a humanitární pomoci bude dnes diskutován na semináři v parlamentu (17.2.2016) – zde.

 Fotoarchiv: Rozvojovka.cz

2015

 • Zahraniční rozvojová spolupráce ČR: Dobrý systém si zaslouží více podpory (27.11.2015) – zde.
 • Humanitární kongres 2015 (18.10.2015) – zde.
 • Nové rozvojové cíle: Neziskové organizace představily domácí úkoly, jejichž plněním může Česko prospět sobě i světu (8.10.2015) – zde.
 • Agenda 2030: Na největším globálním summitu se schvalují nové globální cíle. Agenda 2030 znamená „domácí úkoly“ i pro Česko (25.9.2015) – zde.
 • Rozvojové cíle OSN: České organizace společně upozornily na plnění rozvojových cílů OSN. Ty připomíná i dnes zahájená výstava „Silná OSN – lepší svět“ (14.9.2015) – zde.
 • Týden globálního rozvoje: Česko čeká týden věnovaný globálnímu rozvoji (8.9.2015) – zde.
 • Světový humanitární den: České humanitární organizace si připomínají Světový humanitární den. Znají lidskou cenu humanitární pomoci (19.8.2015) – zde.
 • Konference OSN o financování rozvoje: Státníci míří na mezinárodní konferenci OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě. Český premiér i ministři zůstávají doma (8.7.2015) – zde.
 • Doporučení ke společné pozici EU: Doporučení ministru Lubomíru Zaorálkovi k společné pozici EU k Třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje v Addis Abebě (25.5.2015) – zde.
  • Příloha k TZ: Dopis FoRS ministru Lubomíru Zaorálkovi k společné pozici EU k Třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje v Addis Abebě (25.5.2015) – zde.
  • Příloha k TZ: Mediální brief před konferencí v Addis Abebě (8. 7. 2015) – zde.

Fotoarchiv: OSN

2014

 • Neplnění závazků: Analýza ukazuje realitu neplnění rozvojových závazků zeměmi EU (20.11.2014) – zde.
 • ČR a plnění závazků: Česká republika pokulhává v plnění závazků k odstraňování chudoby ve světě (16.10.2014) – zde.
 • Transparentnost ZRS ČR: ČR  klesla v žebříčku transparentnosti rozvojové spolupráce na 10. místo mezi zeměmi EU (8.10.2014) – zde.
 • ČR v elitním klubu dárců RS: Jak si stojí Česká republika po prvním roce v elitním klubu dárců rozvojové spolupráce? (13.5.2014) – zde.

○ Průzkum: Občané Česka jsou výrazně nakloněni rozvojové spolupráci a humanitární pomoci (29.4.2014) – zde. Příloha zde.

Fotoarchiv: FoRS

2013

 • Aidwatch 2013: EU pokulhává ve své roli největšího dárce pomoci rozvojovým zemím (18. 10. 2013) – zde.
 • Czech Republic in OECD DAC: Czech Republic becomes a member of the elite donors‘ club (May 14, 2013) – here.
 • ČR ve Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci: Česká republika se stala členem elitního klubu dárců (14. 5. 2013) – zde.
 • Reakce na nově zveřejněné statistiky OECD: Evropa již druhým rokem škrtá pomoc rozvojovým zemím (4. 4. 2013) – zde.

Fotoarchiv: Rozvojovka.cz

2012

  • Česká pomoc ve světe: Česká pomoc ve světě je kvalitnější, ale potřebuje lepší financování (20. 11. 2012) – zde.
  • Uvedení Indexu odhodlání k pomoci rozvojovým zemím (CDI) pro ČR: Český přínos pro rozvojové země sráží zejména vývozy zbraní (19. 10. 2012) – zde.
  • Objem rozvojové spolupráce EU stále klesá: Hrozí intenzivnější dopad ekonomické krize na chudé státy (CONCORD Aidwatch), (26. 6. 2012) – zde.
  • Rizika revize RVP: Koalice k RVP upozorňuje na rizika revize rámcových vzdělávacích programů (8. 2. 2012) – zde.
 • Koalice k RVP žádá ministerstvo školství o odpověď podle zákona o svobodném přístupu k informacím (26. 1. 2012) – zde.

Fotoarchiv: Perpetuum.cz

2011

 • Vytvoření koalice k RVP: Neziskové organizace vytvořily koalici, která chce sledovat revizi RVP (7.12.2011) – zde.
 • NNO Světlo pro svět: Prolomení bariér pro miliardu lidí s postižením (10. 6. 2011) – zde.
 • Umělé navýšení rozvojové pomoci: „Sobeckost“ EU způsobuje umělé navýšení rozvojové pomoci o 5mld. EUR, tvrdí NNO (19. 5. 2011) – zde.

Fotoarchiv: CONCORD Europe

2010

 • Nedostatečná podpora MDGs: EU i ČR nedostatečně podporují Rozvojové cíle tisíciletí (14.4. 2010) – zde.
 • Volební kalkulačka: Kalkulačka ekologických a rozvojových organizací napoví lidem, koho volit (12.3.2010) – zde.

Fotoarchiv: OSN

2009

 • Summit v Kodani: Česká vláda nabízí rychlé peníze pro chudé země. Jde ale jen o účetní trik (11.12.2009) – zde.
 • Kampaň 20 let ZRS ČR (13.11.2009) – zde.
 • Připojení FoRS k „Velké výzvě“: Rozvojové a humanitární organizace podporují Velkou výzvu (4.11.2009) – zde.
 • Firmy pro klima: Firmy vyzývají ke schválení účinné dohody o změnách klimatu (2.11.2009) – zde.
 • Zaostřeno na politickou koherenci: Evropské politiky poškozují chudé země (15.10.2009) – zde.
 • Společné stanovisko FoRS k neformálnímu zasedání ministrů pro RS EU: EU musí najít řešení z finanční krize nejen pro sebe, ale i pro rozvojové země (26.1.2009) –zde
 • Účinnost rozvojové pomoci: Jak zvýšit účinnost rozvojové pomoci nejen v době finanční krize? (22.6.2009) – zde.
 • Omezování poskytované pomoci: Je správné v současné době omezovat rozvojovou spolupráci? (19.5.2009) – zde.
 • Zpráva o rozvojové pomoci AidWatch: Rozvojová spolupráce nesmí být v době ekonomické krize odstavena na vedlejší kolej (14.5.2009) – zde.
 • Jak efektivně vzdělávat a informovat o rozvoji: Česko hostí mezinárodní konferenci o rozvojovém vzdělávání a osvětě (22.5. 2009) – zde.
 • Zpráva o rozvojové pomoci OECD: Rozvojová spolupráce nesmí být v době ekonomické krize odstavena na vedlejší kolej (31.3.2009) – zde.
 • Návrh EK o klimatu a rozvojových zemích: Evropská komise chce pomoci chudým zemím a klimatu. Co na to české předsednictví? (28.1.2009) – zde.

Fotoarchiv: Hnutí DUHA

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}