Zprávy z pořádaných akcí

Seminář Česká rozvojová spolupráce na křižovatce

Dne 14.května 2014 uspořádal FoRS akci s názvem Česká rozvojová spolupráce na křižovatce. Akce vytvořila prostor k diskuzi o definování nové role české zahraniční rozvojové spolupráce, osvěty a globálního rozvojového vzdělávání v kontextu aktuálních globálních výzev s aktéry ZRS z řad neziskového, státního, privátního a akademického sektoru. Níže naleznete prezentace z jednotlivých bloků:

  • Development Cooperation in Developing Countries – the case of Ethiopia (Sara Worku) – zde.
  • Gender v rozvojové spolupráci (Anna Kotková) – zde.
  • Hodnocení nerovností (Daniel Svoboda) – zde.
  • Zohlednění genderu jako dlouhodobého cíle projektu Prevence obchodování s dětmi v Etiopii a jejich rehabilitace (Inka Píbilová) – zde.
  • Rozvojová splupráce a soukromý sektor (Petr Lebeda) – zde.
  • Efektivnost (Daniel Svoboda) – zde.
  • Podklad pro diskuzi – Role rozvojové spolupráce a českých rozvojových NNO v měnícím se světě – zde.

Zahajování a uzavírání projektů financovaných Evropskou komisí

Ve dnech 9. – 10. 11. 2009 FoRS uspořádal školení o projektech financovaných Evropskou komisí/EuropeAid. Školení bylo zaměřené na zahajování těchto projektů (nastavení partnerství, interpretace smluvních podmínek s EK) a jejich uzavíraní (příprava závěrečných narativních i finančních zpráv a auditů)

Výstupy ze školení

Prezentace školitelky A. James ve formátu .ppt ke stažení zde.

EK/EuropeAid

Aktuální Praktický návod (Practical Guide, PRAG), který vysvětluje postupy při uzavírání smluv (contracting procedures) použitelné na všechny granty týkající se vnější pomoci Evropské komise (EK) financované z rozpočtu Evropských společenství a 10. Evropského rozvojového fondu (EDF). Na následující webové stránce EuropeAidu naleznete tento Praktický návod platný od 1. 1. 2009 i jeho starší verze a grantové přílohyhttp://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/grants/index_en.htm.

CONCORD Reader of the 2007 Standard Contract (PDF)

Jedná se o dokument kompilovaný v roce 2008 pracovní skupinou CONCORDu Funding for Relief and Development (FDR) na základě pravidelných schůzek se zástupci oddělení EuropeAidu zodpovědného za finanční a smluvní záležitosti. Dokument se snaží vysvětlit všechny články standardní smlouvy (Standart Contract) a také ukazuje rozdíly mezi jeho verzemi (rok 2003, únor 2006 a srpen 2006). Jeho cílem je pomoci nevládním neziskovým organizacím správně se řídit různými smluvními otázkami tykajícími se implementace grantů. Jediným aktérem oprávněným pro konečnou interpretaci nicméně zůstává  Evropská komise. CONCORD Reader také obsahuje přílohy týkající se např. pravidel státní příslušnosti (nationality) a původu nebo formulářů pro finanční zprávy.

„EU News“

Společný newsletter sítí APRODEV, CIDSE a Caritas Europa, který přináší aktuální informace týkající se vnějších vztahů EU a rozvojové spolupráce. Naleznete ho na http://www.aprodev.net/main/EU-news-new.htm.

EuropeAid Helpdesk

Bezplatné on-line poradenství a školení týkající se projektů financovaných z prostředků EK/EuropeAid je poskytované v rámci projektu FoRS s italskou organizaci punto.sud. Více informací naleznete v sekci O nás/Projekty na webové stránce FoRS www.fors.cz/cz/o_nas/projekty a také na webové stránce „punto.sud Helpdesk for EuropeAid funded projects“http://www.puntosud.org/helpdesk-europeaid/doku.php.

Finanční a kontraktační management projektů financovaných z EuropeAid

Dne 20. května 2009 pořádal FoRS seminář „Finanční a kontraktační management projektů financovaných z EuropeAid„. Ondřej Matyáš a Zdeněk Ralík z organizace Člověk v tísni na tomto semináři poskytli informace ze společného jednání nevládních organizací CONCORD s EuropeAid o finančním a kontraktačním managementu projektů financovaných Evropskou komisí (dne 23. – 24.3. 2009, Brusel). Semináře se zúčastnilo 17 lidí z 10 členských a pozorovatelských organizací FoRS, kteří měli možnost vyměnit si zkušenost a zvýšit svou informovanost o problematice vedení evropských projektů.

Prezentaci si můžete sáhnout zde (formát PPT), zápis ze schůzky a další materiály jsou k dispozici níže:

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
tři + 4 =