Partneři FoRS

V ČR:

Iniciativa Měj se k světu vznikla jako příspěvek českých neziskových organizací k podpoře plnění globálních cílů udržitelného rozvoje. České neziskové organizace, vzdělávací instituce a další organizace, podporují potřebné doma i ve světě, chrání přírodu, usilují o větší rovnost žen a mužů, věnují se vzdělávání a zasazují se o lidskou důstojnost, v nich spatřují příležitost pro spolupráci napříč svými tématy a přístupy

____


Klimatická koalice je  platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Klimatická koalice vznikla v roce 2007 se snahou vyvolat a vést veřejnou diskusi o změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatické změny zejména v rozvojových zemích.

____


Informační centrum OSN v Praze je součástí celosvětové informační sítě OSN. Zprostředkovává informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů; plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice; navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem. Jako jedna z prvních „poboček“ OSN bylo pražské centrum založeno v roce 1947.

____


Kampaň Česko proti chudobě je kampaň českých humanitárních a rozvojových nevládních neziskových organizací, probíhající jako součást celosvětové kampaně Global Call to Action Against Poverty. Vznikla v roce 2005. Hlavním cílem kampaně však není zasáhnout jen širokou veřejnost – ale především tu její část, která toho o problematice globální chudoby příliš neví, či nechce vědět. Neméně důležité je aktivně oslovit státní správu a české politiky, navázat s nimi dlouhodobý dialog a probrat způsoby, jakými lze boj proti chudobě promítnout do politické práce.

____


V zahraničí:

CONCORD

CONCORD je evropská konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj, která sdružuje přes 180 národních platforem nevládních organizací z EU a evropských rozvojových síťových organizací (celkem více než 1600 jednotlivých organizací). CONCORD zastupuje tyto organizace především ve vztahu k Evropské komisi a vůči dalším mezinárodním strukturám, vytváří společná stanoviska k evropské i k širší mezinárodní rozvojové politice a usiluje o transparentní komunikaci mezi Evropskou komisí a zástupci občanské společnosti ve věcech rozvojové spolupráce.

__

____


GENE-Global-Education-Network-Europe-Global-Education-Magazine

GENE – Global Education Network Europe je evropská síť ministerstev, agentur a dalších národních orgánů zodpovědných za podporu, financování a tvorbu politiky v rámci Globálního vzdělávání. Tato síť se začala formovat v roce 2001 a aktuálně slučuje přes 40 ministerstev, agentur a dalších agentur z asi 25 zemí.

__

__

____


__

CNS_logo

North South Centre of Council of Europe (Centrum Sever-Jih Rady Evropy) bylo založeno v roce 1990 v portugalském Lisabonu za účelem podpory dialogu mezi Evropou, jižním Středozemím a Afrikou, jakož i přijímání politik solidarity v souladu s cíli Rady Evropy.

__

__

____


csop-mainlogo2

CSO Partnership for Development Effectiveness je otevřenou platformou sdružující organizace občanské společnosti z celého světa kolem tématu efektivní rozvojové spolupráce. Platforma se snaží zefektivnit rozvoj přeformováním architektury globální pomoci a podporou organizací občanské společnosti působící v této oblasti.

____


Forus je globální sítí 69 národních platforem neziskových organizací a sedmi regionálních koalic z pěti kontinentů. Forus funguje jako katalyzátor a zástupce těchto organizací, snaží se posilovat kapacity občanské společnosti a zajistit efektivní participaci aktérů občanské společnosti v oficiálních vyjednáváních.

____


Donoři

Výsledek obrázku pro česká rozvojová agentura logoČeská rozvojová agentura je moderní dárcovskou agenturou, která spolupracuje s veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami a výzkumnými institucemi a soukromým sektorem. Zaměřuje se na snížení chudoby, zlepšení kvality života a udržitelný rozvoj ve světě. Poskytuje podporu v rámci dotačního titulu „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství pro NNO)“, který nabízí podporu v oblasti vytváření, koordinace a posilování kapacit subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci.

____


Výsledek obrázku pro eu logoEvropská unie je politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě. Podporu poskytuje v rámci projektu Koherentní Evropa pro udržitelný rozvoj, který pomáhá v Unijní politice zohlednit a aplikovat rozvojové cíle Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Za cíl si klade především podpořit koherentní politiky, posílit kritické porozumění klíčových aktérů o globální vzájemné propojenosti a jejich zapojení do konkrétních politických opatření pro udržitelný rozvoj.

__

____


Forus podporuje projekt Cooperation Committee for Cambodia. Ten je zaměřen na zapojení členů FoRS působících v Kambodži i místních NNO a má za cíl především přispět k zefektivnění české bilaterální ZRS v této prioritní zemi, lepším podmínkám pro působení NNO a propojení českých i místních organizací.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}