Partneři FoRS

V ČR:

 

OSN banner_6Informační centrum OSN v Praze je součástí celosvětové informační sítě OSN. Zprostředkovává informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů; plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice; navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem. Jako jedna z prvních „poboček“ OSN bylo pražské centrum založeno v roce 1947.

 


 

cesko_x_chudobe_finalKampaň Česko proti chudobě je kampaň českých humanitárních a rozvojových nevládních neziskových organizací, probíhající jako součást celosvětové kampaně Global Call to Action Against Poverty. Vznikla v roce 2005.

.


 

Klimatická koalice je  platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Klimatická koalice vznikla v roce 2007 se snahou vyvolat a vést veřejnou diskusi o změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatické změny zejména v rozvojových zemích.

 

 


logoczl_nove_obrazek_0

 

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. Jejím cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

 


 

Platforma pro sociální bydlení sdružuje 100 organizací a odborníků, kteří se na každodenní bázi potýkají s bytovou nouzí v České republice. Její know-how vychází z osobní spolupráce s odborníky a organizacemi z celého světa, kteří prosazující řešení bytové nouze na úrovni jednotlivých států a měst, a z hluboké znalosti českého kontextu díky práci jejích členských organizací, členů akademiků a sociálních pracovníků a členů se zkušeností s bytovou nouzí.

 

 


V zahraničí:

CONCORD

CONCORD je evropská konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj, která sdružuje přes 180 národních platforem nevládních organizací z EU a evropských rozvojových síťových organizací (celkem více než 1600 jednotlivých organizací). CONCORD zastupuje tyto organizace především ve vztahu k Evropské komisi a vůči dalším mezinárodním strukturám, vytváří společná stanoviska k evropské i k širší mezinárodní rozvojové politice a usiluje o transparentní komunikaci mezi Evropskou komisí a zástupci občanské společnosti ve věcech rozvojové spolupráce.

 


GENE-Global-Education-Network-Europe-Global-Education-Magazine

 

GENE – Global Education Network Europe je evropská síť ministerstev, agentur a dalších národních orgánů zodpovědných za podporu, financování a tvorbu politiky v rámci Globálního vzdělávání. Tato síť se začala formovat v roce 2001 a aktuálně slučuje přes 40 ministerstev, agentur a dalších agentur z asi 25 zemí.

 

 


 

CNS_logoNorth South Centre of Council of Europe (Centrum Sever-Jih Rady Evropy) bylo založeno v roce 1990 v portugalském Lisabonu za účelem podpory dialogu mezi Evropou, jižním Středozemím a Afrikou, jakož i přijímání politik solidarity v souladu s cíli Rady Evropy.

 

 

 


 

csop-mainlogo2

CSO Partnership for Development Effectiveness je otevřenou platformou sdružující organizace občanské společnosti z celého světa kolem tématu efektivní rozvojové spolupráce. Platforma se snaží zefektivnit rozvoj přeformováním architektury globální pomoci a podporou organizací občanské společnosti působící v této oblasti.

 


 

Forus je globální sítí 69 národních platforem neziskových organizací a sedmi regionálních koalic z pěti kontinentů. Forus funguje jako katalyzátor a zástupce těchto organizací, snaží se posilovat kapacity občanské společnosti a zajistit efektivní participaci aktérů občanské společnosti v oficiálních vyjednáváních.

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}