Projekty 2013

Posilování kapacit a efektivnosti platformy FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci v roce 2013

Hlavní řešitel: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Partneři: CONCORD, Trialog, DEEEP, členské a pozorovatelské organizace FoRS

Poskytovatel dotace: Česká rozvojová agentura (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), rozhodnutí č. 17/2013/02

Poskytnutá dotace: 820 000 Kč

Doba trvání: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Cíle: Posilovat NNO jako kvalifikované partnery rozvojové spolupráce na národní a evropské úrovni

Hlavní aktivity:

 • Monitoring klíčových procesů a dokumentů ZRS na úrovni ČR a EU.
 • Formulování společných stanovisek FoRS k rozvojové politice a jejich komunikace zainteresovaným stranám v ČR a EU.
 • Koordinační a informační činnost FoRS
 • Vzdělávací aktivity a posilování kapacit členů a realizace projektu TRIALOG V
 • Zajištění fungujícího Sekretariátu FoRS a financování.
 • Účast FoRS v činnosti CONCORD a spolupráce s dalšími českými a evropskými partnery.
 • Příprava a zavádění společné komunikační strategie FoRS.

Kontakt: Jana Miléřová, jana.milerova@fors.cz

Závěrečná zpráva je k dispozici zde.

 

RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí

Hlavní řešitel: Univerzita Hradec Králové

Partneři: Univerzita Palackého v Olomouci, Metropolitní univezita Praha, Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Hradci Králové, Ústav mezinárodních vztahů, firma Novasoft a sdružení FoRS

Poskytovatel dotace: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) z Evropského sociálního fondu (ESF)

Poskytnutá dotace: Celkový rozpočet na 2 roky: 34 868 564,79 Kč, z toho FoRS 2 209 744 Kč, dotace pro FoRS na 2013: cca 1 475 905 Kč

Doba trvání: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014

Cíle: Vytvoření sítě spolupráce pro výzkum mimoevropských oblastí, která umožní propojení a spolupráci předních českých a zahraničních odborníků, vytváření společných projektů a platforem pro předávání informací z teorie a praxe i neakademické sféry. Cíle bude dosaženo vytvořením společných projektů a platforem pro předávání informací, organizací seminářů/konferencí, realizací zahraničních pobytů, vytvořením kontaktního místa ad.

Hlavní aktivity:

 • vznik řešitelského týmu pro rozvojová studia (vytvoření okruhu badatelů v dané odbornosti, pravidelná setkání cca 2-3 do roka, předávání informací, diskuze o aktuálních problémech výzkumu, příprava společných projektů (GAČR, EU, atd.), analýzy nových směrů výzkumu, společné vzdělávací aktivity, informace o předmětech vyučovaných v rámci MEO, ad hoc visiting přednášky, plánování všech klíčových aktivit sítě a jednotlivých týmů apod.)
 • webové stránky – www.resareas.cz
 • propagování kontaktního místa v Hradci Králové, které zabezpečuje pravidelnou informační službu a informace o jednotlivých mimoevropských teritoriích (otvírací doba a kontakty na www.resareas.cz)
 • Odborné stáže v ČR
  • Stáž Martina Černého v organizaci Glopolis_duben 2013. Závěrečná zpráva k dispozici zde. 
  • Stáž Terezy Čajkové (ADRA) v organizaci Glopolis_květen 2013. Závěrečná zpráva k dispozici zde.
  • Stáž Květa Štěpánové (FoRS) v organizaci Člověk v tísni_červen 2013. Závěrečná zpráva k dispozici zde.
  • Stáž Adély Chlumecké v organizaci Wontanara_červen 2013. Závěrečná zpráva k dispozici zde.
  • Stáž Lenky Prasličákové v organizaci SADBA_červen 2013. Závěrečná zpráva k dispozici zde.
  • Stáž Kateřiny Štěpničkové (ARPOK) v organizaci Respect Publishing_červen 2013. Závěrečná zpráva k dispozici zde.
  • Stáž Petry Brtníkové (ČZU) ve FoRS_říjen 2013. Závěrečná zpráva je k dispozici zde.
  • Stáž Adély Stiborové (FoRS) v Business Leaders Foru. Závěrečná zpráva je k dispozici zde.
 • Zahraniční stáže
  • Stáž Martiny Kollerové (ADRA) na Slovensku (Trénink efektivní rozvojové spolupráce – Trnava). Závěrečná zpráva k dispozici zde.
  • Stáž Markéty Lančové (ADRA) v Thajsku/Barmě (lidská práva, demokratizace a dopady zahraniční pomoci na místní komunity v barmské pohraniční oblasti Thajska). Závěrečná zpráva k dispozici zde.
  • Stáž Adély Stiborové (FoRS) v Etiopii (seznámení s projekty rozvojové spolupráce a sběr kontaktů pro potřeby sítě). Závěrečná zpráva k dispozici zde.
  • Stáž Marie Hokrové (Člověk v tísni) v Kambodži (spolupráce s kambodžskou nevládní organizací PNKA a posilování kapacit českého globálního rozvojového vzdělávání a osvěty)
  • Stáž v organizaci CONCORD (policy officer/ka FoRS)
 • Podpora účasti na konferencích
  • Podpora účasti Jany Miléřové na konferenci „European Consultation on the CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE)_červen 2012. Závěrečná zpráva k dispozici zde.
  • Podpora účasti Inky Píbilové na konferenci Evropské evaluační společnosti, EES 2012_říjen 2012. Závěrečná zpráva k dispozici zde.
  • Podpora účasti Tomáše Tožičky (EDUCON) na World Social Forum_duben 2013. Závěrečná zpráva k dispozici zde.
  • Podpora účasti Petra Lebedy (Glopolis) na Global Forum on Development, OECD 2013_duben 2013. Závěrečná zpráva k dispozici zde.
  • Podpora účasti Petra Lebedy (Glopolis) na konferenci k tématu post-MDGs pořádanou OSN v rámci Generálního shromáždění OSN v New Yorku_září 2013
 • Semináře, workshopy a konference
  • Workshop o spolupráci mezi NNO, privátním a akademickým sektorem_listopad 2012. Zpráva zde.
  • Seminář How can economic growth work for development of developing countries“ – Seminar on Financing of Sustainable Development Projects and Role of Non-governmental Organisations and Business Actor_duben 2013. Zpráva zde.
  • Česká rozvojová spolupráce na křižovatce (odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy)_květen 2013. Zpráva zde. Jednotlivé prezentace naleznete zde.
  • Rozvojový den FoRS_květen 2013. Zpráva zde.
  • Humanitární kongres_11.října 2013. Více informací zde.
  • Seminář Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka.
 • Publikace

Newsletter shrnující realizované aktivity v rámci týmu pro rozvojová studia a informující o budoucích akcích je k dispozici zde.

Kontakt: Adéla Stiborová, adela.stiborova@fors.cz, všechny informace jsou dostupné na fóru www.fors.cz/forum

 

Přenos zkušeností v oblasti komunikace v rozvojové spolupráci mezi Švýcarskem a Českou republikou

Hlavní řešitel: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Partneři: Alliance Sud – Swiss Alliance of Development Organisations (Švýcarsko)

Poskytovatel dotace: Fond Partnerství v rámci programu česko-švýcarské spolupráce (Ministerstvo financí ČR)

Poskytnutá dotace: 1 144 035 Kč na celou dobu realizace

Doba trvání: 1. 5. 2013 – 30. 4. 2014

Cíle: Záměr: přispět ke zvýšení povědomí české veřejnosti o roli zahraniční rozvojové spolupráce v zahraniční politice ČR, pozici a přidané hodnotě české ZRS v globálním měřítku, podpory pro její financování z veřejných a soukromých zdrojů.

Specifický cíl: Přispět k jednotnému postupu českých nevládních neziskových organizací při komunikaci a oslovování široké veřejnosti, médií, politiků i dalších cílových skupin s tématy týkajícími se české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) a posílit schopnost NNO prosazovat je do médií a do veřejné diskuse.

Hlavní aktivity:

 • Vznik Pracovní skupiny FoRS Komunikace a PR
 • Společný průzkum veřejného mínění o povědomí české veřejnosti o ZRS a jejích postojích k rozvojové problematice – tisková zpráva informující o výstupech průzkumu veřejného mínění je k dispozici zde. Příloha obsahující vybrané grafy je k dispozici zde.
 • Vnitřní šetření mezi členy FoRS o úrovni externí komunikace
 • Definování potřeb a obsahu připravované Komunikační strategie
 • Připomínkování výsledků šetření a návrhu strategie, identifikace otázek k řešení se švýcarským partnerem
 • Workshop zaměřený na komunikační aktivity v rozvojové spolupráci.
 • Vytvoření komunikační Strategie aktivit NNO a Manuálu pro pracovníky NNO
 • Dva vzdělávací semináře pro sestavování vlastní komunikační strategie, jak plánovat, provádět a vyhodnocovat efektivitu komunikačních aktivit, vč. tréninku práce a komunikace s médii.

V rámci projektu došlo k vyběrovému řízení na:

 • Zajištění realizace reporezentativního výzkumu veřejného mínění zaměřeného na postoje občanů v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolurpáce. Protokol hodnotící komise naleznete zde.
 • Zpracování komunikační strategie pro potřeby nevládních neziskových organizací působících v oblasti rozvojové spolupráce. Protokol z hodnotící komise je k dispozici zde.

Kontakt: Adéla Stiborová, adela.stiborova@fors.cz

 

World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World 

Hlavní řešitel: Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11 asbl), Belgie

Partneři: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), SLOGA – Slovenian Global Action, Grupa Zagranica, Nemzetkozi Humanitarius es Fejlesztesi Civil Szovetseg (Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid – HAND), The Romanian NGDO Platform (FOND), Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ), Eurodad – European Network on Debt and Development asbl, Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID)

Poskytovatel dotace: Evropská komise (EuropeAid) – kontrakt DCI-NSA ED/2012/280-934, Česká rozvojová agentura – rozhodnutí č. 19/2013/45

Poskytnutá dotace: Celkový rozpočet projektu: 1 379 879 EUR, Z toho FoRS: 590 900 Kč (ČRA), 1 773 500 Kč (Evropská komise), Rozpočet FoRS na 2013: 153 400 Kč (ČRA), 614 400 Kč (EK)

Doba trvání: 1. 2. 2013 – 31. 1. 2016

Cíle: Zvýšit povědomí mezi českými nevládními organizacemi, veřejnými činiteli i médii o významu koherence politik pro rozvoj, zvýšit tím veřejnou podporu tohoto konceptu a též přispět k plnění Rozvojových cílů tisíciletí (cíle 1, 7 a 8)

Hlavní aktivity:

 • Analýza vztahu jednotlivých aktérů ke konceptu koherence politik pro rozvoj (PCD)
 • Studie o implementaci PCD v zapojených zemích
 • Příprava strategie osvěty/advocacy, analytických a didaktických materiálů
 • Účast na evropských školeních pro školitele
 • Pořádání národních školení o PCD i související osvětě/advocacy
 • Příprava toolkitu a informačního balíku pro novináře
 • Poskytování informací novinářům a médiím obecně (tiskové zprávy, konference, setkání s partnery z rozvojových zemí)
 • Studijní cesty novinářů do rozvojových zemí
 • Setkání pracovních skupin na úrovni FoRS i EU
 • Databáze policy-makerů a klíčových kontaktů
 • Tvorba a předání společných stanovisek; setkání se zástupci státní správy
 • Účast na klíčových mezinárodních konferencích

Kontakt: Jana Miléřová, jana.milerova@fors.cz; Katarína Šrámková, katarina.sramkova@fors.cz

 

Posilování práce platformy v Aidwatch a novém víceletém finančním rámci EU (Strengthening the work on AidWatch and the new EU Multi-annual Financial Framework)

Hlavní řešitel: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Partneři: Členové a pozorovatelé FoRS

Poskytovatel dotace: CONCORD subcontracting scheme to National Platforms on AidWatch and MFF / Gates Foundation

Poskytnutá dotace: 4 290 EUR

Doba trvání: 1. 4. 2012 – 30. 9. 2013

Cíle: Budování kapacit FoRS v oblasti advocacy práce o kvantitě a kvalitě ZRS a podpořit debatu o ZRS, budování kapacit pro sběr dat z praxe k využití v advocacy práci, intenzivnější zapojení do AidWatch procesu CONCORD

Hlavní aktivity:

 • Zpracování příspěvku do zprávy CONCORD Aidwatch a briefing paperu o české ZRS za rok 2012 s využitím dat podložených skutečností.
 • Studijní cesta do členské organizace CONCORD k získání zkušeností s využíváním dat z praxe pro policy a advokační práci
 • Advokační práce směrem k politickým stranám
 • Kulatý stůl s politiky o roli ZRS v zahraniční politice ČR, uvedení briefing paperu FoRS a zprávy CONCORD Aidwatch

Kontakt: Katarína Šrámková, katarina.sramkova@fors.cz

Závěrečná zpráva z projektu je k dispozici zde.

 

TRIALOG V: Strengthening CSOs in EU12/AC for active engagement in Global Development

Hlavní řešitel: HORIZONT3000, Rakousko

Partneři:

Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V./AGEH

Arengukoostöö Ümarlaud AKÜ, Estonian Roundtable for Development Cooperation

Association LITDEA – Network of Lithuanian Non-governmental Associations of Developmental Cooperation

Bulgarian Platform for International Development – BPID

Centar za mirovne studije /Center for Peace Studies

České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS Czech Forum for Development Cooperation)

CONCORD a.i.s.b.l

Cyprus NGO Platform „the Development“

Grupa Zagranica/Zagranica Group

Hungarian Association of NGOs for Devt. and Humanitarian Aid – HAND

Latvian Platform for Development Cooperation LAPAS

Light for the World – Christoffel Development Cooperation

Polish Humanitarian Action

The Romanian NGDO Platform – FOND

SKOP (Solidarjetà u Koperazzjoni) – The National Platform of Maltese NGDOs

SLOGA, Slovenian NGDO platform for development cooperation and humanitarian aid

Slovak Nongovernmental Devt. Organizations (NGDOs) Platform – MVRO

Poskytovatel dotace: Evropská komise (EuropeAid) (67 %, 1 000 000 EUR)

Poskytnutá dotace: Celkový rozpočet na tři roky: 1 492 746 EUR, z toho dotace pro FoRS na tři roky 31 200 EUR

Doba trvání: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2015

Cíle: Záměr: Hlubší povědomí a silnější zapojení organizací občanské společnosti (CSOs) ze zemí EU 12 a přistupujících zemí (AC) do globálního vzdělávání a do aktivit zaměřených na odstranění světové chudoby.

Cíl: Silnější národní platformy a jejich členové s posílenými rozhodovacími schopnostmi pro efektivní zapojení do globálního rozvojového vzdělávání a osvěty.

Hlavní aktivity:

 • Organizační rozvoj platforem prostřednictvím aktivit na posilování kapacit (školení pro členy platforem na základě jejich potřeb, školení multiplikátorů apod.)
 • Partnership Fair (vytváření partnerství na evropských projektech)
 • Výměna s partnery z globálního Jihu
 • Distribuce informací a osvěta (elektronický newsletter TIS, webová stránka vč. nástrojů Web 2.0, podpora hledání partnerů pro projekty, databáze NNO ze zemí EU/AC/kandidátských zemí, bulletin, zprávy z partnerských zemí, roční strategické setkání, kontakty s evropskou konfederací CONCORD a dalšími relevantními aktéry, systematizace a přenos znalostí)

Kontakt: Marie Zázvorková, marie.zazvorkova@fors.cz

Výstupy projektu:

Dokumenty pro NNO o klíčových tématech v rozvojové spolupráci (tzv. Policy digesty)

V rámci projektu TRIALOG V bylo v roce 2013 připraveno celkem šest Policy digestů. Do přípravy byly zapojeny všechny národní platformy nevládních neziskových organizací (NNO) ze zemí EU-13 působící v oblasti rozvojové spolupráce, globálního rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci. FoRS se podílel na přípravě posledního vydání Policy digestu na téma efektivnosti rozvoje a role organizací občanské společnosti. Rozsáhlé komentáře také poskytl k prvnímu vydání Policy digestu „Post-2015 Development Framework“. Cílem těchto 4-5 stránkových Policy digestů je srozumitelným způsobem představit platformám a jejich členům a dalším NNO aktuální klíčové diskuze a témata na evropské a mezinárodní úrovni, přispět k jejich hlubšímu chápání a motivovat je k aktivnímu zapojení do policy práce i globálního rozvojového vzdělávání a osvěty na národní i globální úrovni.

Jednotlivé Policy digesty si můžete stáhnout níže. Další informace naleznete na webové stránce TRIALOGu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

 1. +420 222 522 480
 2. info@fors.cz
 3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}