Strategie a činnost FoRS

Strategie FoRS 2016-2020

Členové a pozorovatelé FoRS považují extrémní chudobu ve světě za jeden z nejpalčivějších problémů dneška. Chudoba přitom není realitou jen nejchudších zemí tedy zemí tzv. nejméně rozvinutých či zemí s nízkými příjmy, ale i zemí se středními příjmy, včetně transformujících se zemí a tzv. vynořujících se ekonomik, tedy celého globálního Jihu.

Vizí FoRS je odstranění extrémní chudoby, environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj, naplňování lidských práv a předcházení a nenásilné řešení konfliktů.

FoRS usiluje o společné zvyšování efektivnosti, kvality a objemu české zahraniční rozvojové spolupráce humanitární pomoci, posilování pozitivních dopadů působení českých rozvojových a humanitárních organizací a institucí na rozvojové země, zejména s ohledem na nejchudší a nejvíce zranitelné komunity, ale i pozitivních dopadů doma a při tvorbě souvisejících politik, jež mají vliv na globální chudobu.

FoRS vnímá další globální otázky, jakými jsou pravidla mezinárodního obchodu a financí, změna klimatu, potravinová bezpečnost anebo správa surovinového bohatství. V těchto procesech je patrná nerovnost mezi aktéry na globální a lokální úrovni, ať již jde o státy nebo lokální komunity.

FoRS se zaměří na tvorbu národních i evropských politik týkajících se jak rozvojové spolupráce, tak dalších úzce souvisejících otázek, zejména nových zdrojů financování, lidských práv a genderové problematiky, klimatických změn, zemědělství a životního prostředí.

Pro plné uplatnění organizací občanské společnosti v rozvoji je nezbytné zajistit příznivé podmínky ze strany dalších rozvojových aktérů na národní i mezinárodní úrovni, a to jednak relevantní právní rámectransparentnost a předvídatelnost ZRS, funkční systém řízení ZRS a strukturovaný oficiální dialog a spolupráci všech rozvojových aktérů.

Nevládní neziskové organizace a organizace občanské společnosti si vybudovaly důležité místo v ZRS ČR, je však nutné, aby se nadále přizpůsobovaly měnícímu se prostředí a aby dokázaly odpovídat na globální výzvy, a to nejen jako realizátoři rozvojových, humanitárních a vzdělávacích či osvětových projektů, ale jako spolutvůrci konstruktivních řešení globálních problémů a relevantních politik.

FoRS a jeho členové a pozorovatelé se hlásí ke Kodexu efektivnosti FoRS, přičemž dodržování jeho principů pravidelně hodnotí a zasazují se o jejich zlepšení. Dále se členové a pozorovatelé FoRS zavazují k dodržování obecně platných kvalitativních standardů a principů souvisejících s poskytováním humanitární pomoci, tzv. Humanitarních standardů FoRS.

Celý text Strategie FoRS 2016-2020 si můžete stáhnout zde

Stanovy FoRS si můžete stáhnout zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

  1. +420 222 522 480
  2. info@fors.cz
  3. IČ 71010114

Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek

Prosím, doplňte číslici (Ochrana proti SPAMu)
{captcha}