Struktura a stanovy

Nejvyšším orgánem FoRS je Valná hromada sestávající ze všech členů. Valná hromada volí Správní radu a Dozorčí radu, které následně volí ze svých členů předsedy a u Správní rady i místopředsedy. Předseda Správní rady je statutárním orgánem FoRS. Organizační a finanční management a výkon denní agendy zajišťuje Sekretariát FoRS v čele s ředitelem/kou, zodpovědným/ou Správní radě.

Členské a pozorovatelské organizace FoRS společně pracují v pracovních skupinách dle tematických a geografických oblastí své činnosti. Pracovní skupiny FoRS jsou základním nástrojem zapojení organizací FoRS do činnosti platformy, podílení se na formulaci stanovisek a celkového směřování FoRS.

Správní rada

Předseda:

  • Oldřich Pospíšil, Charita ČR

Mistopředsedové:

  • Ondřej Kopečný, Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s.
  • Jan Bárta, ADRA

Členové:

  • Lenka Dudková, Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje
  • Jan Dus, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci
  • Šimon Pánek, Člověk v tísni
  • Daniel Svoboda – Development Worldwide

Dozorčí rada

  • Hana Chorváthová, Fairtrade ČR
  • Ivona Remunodáv, Educon
  • Vladislav Vik, Charita ČR

 

Celé znění stanov FoRS naleznete zde

Kontaktní informace a informace o sekretariátu naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1


Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek