Struktura a stanovy

Nejvyšším orgánem FoRS je Valná hromada sestávající ze všech členů. Valná hromada volí Správní radu a Dozorčí radu, které následně volí ze svých členů předsedy a u Správní rady i místopředsedy. Předseda Správní rady je statutárním orgánem FoRS. Organizační a finanční management a výkon denní agendy zajišťuje Sekretariát FoRS v čele s ředitelem/kou, zodpovědným/ou Správní radě.

Členské a pozorovatelské organizace FoRS společně pracují v pracovních skupinách dle tematických a geografických oblastí své činnosti. Pracovní skupiny FoRS jsou základním nástrojem zapojení organizací FoRS do činnosti platformy, podílení se na formulaci stanovisek a celkového směřování FoRS.

Správní rada

Předseda:

  • Ondřej Kopečný, Glopolis, o.p.s.

Mistopředsedové:

  • Jan Dus, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci
  • Šimon Pánek, Člověk v tísni, o.p.s.

Členové:

  • Tomáš Bílý, NaZemi
  • Lukáš Laube, Charita ČR
  • Daniel Svoboda – Development Worldwide
  • Radek Špinka, ADRA

Dozorčí rada

  • Hana Chorváthová, Fairtrade Česko a Slovensko
  • Karel Plechl, SIRIRI
  • Vladislav Vik, Charita ČR

 

Celé znění stanov FoRS naleznete zde

Kontaktní informace a informace o sekretariátu naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1


Sdílejte tuto stránku

Kalendář akcí

Přihlaste se k odběru novinek